Ga naar hoofdinhoud (Enter)

algemene voorwaarden

global passport van citizenM

1. Inleiding

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Algemene Paspoort Overeenkomst tussen collectionM B.V. ("citizenM") en u en de bijbehorende boekingen en het gebruik van hotelkamers in een citizenM hotel, met uitsluiting van de voorwaarden van enige andere partij. Daarnaast bent u verplicht de algemene reserveringsvoorwaarden van citizenM te accepteren op het moment van de reservering.

2. Voordelen
De Global Passport voordelen die onder de Global Passport Agreement per maand worden aangeboden bestaan uit:

  • Verblijf 30 dagen (29 nachten) in een van onze citizenM hotels
  • Maximaal 30 aaneengesloten dagen en minimaal 7 aaneengesloten nachten boeken in een hotel
  • Op basis van beschikbaarheid per specifiek hotel - geen black-out datums
  • Supersnel en gratis WiFi beschikbaar in alle hotels
  • Onbeperkt gebruik van woonkamers voor werk, rust en spel
  • 10% korting op alle etenswaren en dranken (inclusief onze cloudM-dakbars)
  • Alle 21 citizenM hotels wereldwijd inbegrepen
  • Geboekte nachten kunnen tot 14.00 uur op de dag van aankomst worden geannuleerd.

Eventuele extra kamernachten, huur van een vergaderzaal, cadeauwinkelartikelen, voedsel en drank, langdurige of bulkopslag, postdiensten en extra huishouding moeten apart worden aangeschaft, tenzij anders is overeengekomen.

3. Tarieven en belastingen

De volgende Global Passport tarieven per nacht zijn van toepassing op uw boekingen:

50 USD voor onze hotels in de V.S.

50 EUR voor onze hotels in Nederland en Frankrijk

50 GBP voor onze hotels in het Verenigd Koninkrijk.

60 CHF voor onze hotels in Zwitserland

400 DKK voor ons hotel in Kopenhagen

1.400 TWD voor ons hotel in Taiwan

165 MYR voor ons hotel in Maleisië

De Global Passport tarieven zijn inclusief BTW maar exclusief lokale belastingen, zoals stadsbelasting en staatsbelasting.

4. Borg & betaling

Wij sturen u een betalingslink om via creditcard een aanbetaling van 750 EUR te doen, samen met de Globale Paspoortovereenkomst. Uw Global Passport(s) zal (zullen) beschikbaar zijn om te worden geactiveerd en u kunt gebruik maken van de voordelen van het Global Passport na ontvangst door ons van de betaling van de aanbetaling en de ondertekende Global Passport Agreement. Binnen 14 dagen na uw laatste verblijf betalen wij de aanbetaling terug, verminderd met eventuele openstaande saldi en eventuele andere bedragen die op grond van deze voorwaarden en de algemene reserveringsvoorwaarden van citizenM aan u in rekening zijn gebracht. 

Het geldende Global Passport tarief is betaalbaar bij het inchecken.

5. Ongebruikte voordelen

Alle Global Passport voordelen die niet binnen 30 dagen na de eerste door u aangegeven datum van verblijf en vóór 1 oktober 2021 worden gebruikt, vervallen. Wij brengen u 50 EUR in rekening voor elke ongebruikte dag, met een maximum van 750 EUR, en nemen de totale kosten van uw aanbetaling in rekening.

Wij verlengen de periode van 30 opeenvolgende dagen met het aantal dagen tijdens deze periode dat u niet kunt reizen van uw woonplaats naar meer dan 4 steden waar wij actief zijn als gevolg van de reisbeperkingen die door de lokale overheden worden opgelegd.

6. Annulering door u

Als u opeenvolgende Global Passports hebt gekocht, kunt u uw Global Passport op elk moment na 30 dagen na de door u aangegeven startdatum annuleren en zullen wij het saldo van uw aanbetaling terugbetalen.

7. Geen permanent verblijf

Wij bieden geen permanente accommodatie aan. De duur van het verblijf is beperkt tot een maximum van 29 nachten. Na afloop van uw reservering dient u uit te checken. Wij behouden ons het recht voor om u uit te zetten als u uw verblijf buiten uw boeking om verlengt.

8. Geen overdracht of doorverkoop

De Global Passport voordelen zijn uniek voor u en u alleen. Elke overdracht of doorverkoop van de Global Passport voordelen is verboden. De houder van het Global Passport moet ook de gebruiker van de Global Passport voordelen zijn en kan gevraagd worden zich bij het inchecken te identificeren. In geval van overtreding van ons overdrachts- en doorverkoopbeleid zal de Global Passport Overeenkomst met onmiddellijke ingang worden beëindigd en openstaande boekingen zullen worden geannuleerd zonder dat enige compensatie verschuldigd is en uw volledige aanbetaling zal worden verbeurd. 

9. Maximale bezetting

Elke kamer heeft een maximale bezetting van twee personen. Let op: naast de houder van het Global Passport is slechts één gast op de kamer toegestaan. De Global Passport houder moet altijd inchecken en de primaire bewoner zijn. In geval van overtreding van onze maximale bezetting en ander gastenbeleid wordt de borg verbeurd verklaard.

10. Kamerwissel

Het kan zijn dat wij u tijdens uw verblijf om operationele redenen naar een andere kamer moeten overplaatsen.

11. Eten & drinken

Eten en drinken van buitenaf mag niet worden geconsumeerd binnen de openbare ruimtes van een citizenM hotel, inclusief societyM vergaderzalen. Wij behouden ons het recht voor om een dekkingsbedrag toe te voegen dat gelijk is aan een gelijkwaardig product dat in ons hotel beschikbaar is, indien deze termijn wordt geschonden.

12. Aansprakelijkheid van citizenM

In dit artikel 12 en artikel 13 wordt de volledige aansprakelijkheid van citizenM uiteengezet met betrekking tot elke inbreuk op deze voorwaarden en elke vertegenwoordiging, verklaring of onrechtmatige daad of nalatigheid, inclusief nalatigheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden. Onze aansprakelijkheid jegens u en onze gasten voor enig verlies of schade in contract of onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid, zal niet hoger zijn dan het bedrag van de door u aan ons betaalde kosten. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade, hoe dan ook ontstaan (inclusief nalatigheid). Niets in deze voorwaarden zal de aansprakelijkheid van een van de partijen met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van zijn nalatigheid, of voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken uitsluiten of beperken.

13. Overmacht

citizenM aanvaardt geen aansprakelijkheid en betaalt geen enkele vergoeding voor het niet nakomen van deze voorwaarden of het uitstellen of niet verlenen van diensten als gevolg van omstandigheden buiten onze macht, zoals overmacht, (natuur)rampen, pandemie of epidemie, brand, (daden van) oorlog en terrorisme, stakingen, rellen, burgerlijke onlusten, overheidsvoorschriften, arbeidsconflicten, slechte weersomstandigheden of andere uitzonderlijke en rampzalige gebeurtenissen, omstandigheden of noodsituaties, vertragingen in het vervoer, het uitvallen van diensten of het niet kunnen verkrijgen van de noodzakelijke informatie of toestemming van enige autoriteit. 

14. Privacy

Tijdens het reserveringsproces verzamelen onze gasten hun persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacyverklaring en ook in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

15. Wijzigingen en annulering door citizenM

We kunnen de voorwaarden van het Global Passport, inclusief de voordelen van het Global Passport, van tijd tot tijd wijzigen. We zullen eventuele wijzigingen aan u doorgeven voordat dergelijke wijzigingen van kracht worden. Als u niet akkoord gaat met een wijziging, hebt u het recht om de wijziging te weigeren door een verzoek in te dienen tot annulering van uw Global Passport voordat de wijziging van kracht wordt. Wij zullen uw aanbetaling volledig terugbetalen in het geval dat u de wijziging afwijst die door citizenM is veroorzaakt en die afwijkt van de voorwaarden die bij de aankoop zijn verstrekt.

We kunnen uw Global Passport te allen tijde om welke reden dan ook annuleren. Als we uw Global Passport voor het einde van de Global Passport periode annuleren, kunt u nog steeds gebruik maken van uw openstaande boekingen en zullen we uw aanbetaling terugbetalen. 

16. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden en elk Globaal Paspoort dat onder deze voorwaarden wordt aangeschaft, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Deze rechtskeuze doet geen afbreuk aan de bescherming van de consument door bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken op grond van het recht dat bij gebreke van een rechtskeuze van toepassing zou zijn geweest in het land waar u woont.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze keuze zullen uitsluitend worden beslecht:

(a) indien uw vestiging zich in de Europese Unie bevindt, door de bevoegde rechter in Den Haag, Nederland;

(b) indien uw vestiging zich buiten de Europese Unie bevindt, door middel van arbitrage. De arbitrage zal worden gevoerd overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. De plaats van arbitrage is Den Haag, Nederland. De arbitrage zal worden gevoerd in de Engelse taal. Er zal één arbiter worden benoemd overeenkomstig de in artikel 14 van het reglement voorziene lijstprocedure. De arbiter beslist op basis van het Nederlands recht.

1. 1. Inleiding
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Algemene Paspoort Overeenkomst tussen collectionM B.V. ("citizenM") en u en de bijbehorende boekingen en het gebruik van hotelkamers in een citizenM hotel, met uitsluiting van de voorwaarden van enige andere partij. Daarnaast bent u verplicht de algemene reserveringsvoorwaarden van citizenM te accepteren op het moment van de reservering.
 
2. 2. Voordelen
 
De Global Passport voordelen die onder de Global Passport Agreement per maand worden aangeboden bestaan uit:
 
Verblijf 30 dagen (29 nachten) in een van onze citizenM hotels
 
● Maximaal 30 aaneengesloten dagen en minimaal 7 aaneengesloten nachten boeken in een hotel
 
Op basis van beschikbaarheid per specifiek hotel - geen black-out datums
 
● Supersnel en gratis WiFi beschikbaar in alle hotels
 
● Onbeperkt gebruik van woonkamers voor werk, rust en spel
 
10% korting op alle etenswaren en dranken (inclusief onze cloudM-dakbars)
 
● Alle 21 citizenM hotels wereldwijd inbegrepen (meer komen er in 2021)
 
Geboekte nachten kunnen tot 14.00 uur op de dag van aankomst worden geannuleerd.
 
Eventuele extra kamernachten, huur van een vergaderzaal, cadeauwinkelartikelen, voedsel en drank, langdurige of bulkopslag, postdiensten en extra huishouding moeten apart worden aangeschaft, tenzij anders is overeengekomen.
 
3. 3. Tarieven en belastingen
 
De volgende Global Passport tarieven per nacht zijn van toepassing op uw boekingen:
 
50 USD voor onze hotels in de V.S.
 
50 EUR voor onze hotels in Nederland en Frankrijk
 
50 GBP voor onze hotels in het Verenigd Koninkrijk.
 
60 CHF voor onze hotels in Zwitserland
 
400 DKK voor ons hotel in Kopenhagen
 
1.400 TWD voor ons hotel in Taiwan
 
165 MYR voor ons hotel in Maleisië
 
De Global Passport tarieven zijn inclusief BTW maar exclusief lokale belastingen, zoals stadsbelasting en staatsbelasting.
 
4. 4. Borg & betaling
 
Wij sturen u een betalingslink om via creditcard een aanbetaling van 750 EUR te doen, samen met de Globale Paspoortovereenkomst. Uw Global Passport(s) zal (zullen) beschikbaar zijn om te worden geactiveerd en u kunt gebruik maken van de voordelen van het Global Passport na ontvangst door ons van de betaling van de aanbetaling en de ondertekende Global Passport Agreement. Binnen 14 dagen na uw laatste verblijf betalen wij de aanbetaling terug, verminderd met eventuele openstaande saldi en eventuele andere bedragen die op grond van deze voorwaarden en de algemene reserveringsvoorwaarden van citizenM aan u in rekening zijn gebracht. 
 
Het geldende Global Passport tarief is betaalbaar bij het inchecken.
 
5. 5. Ongebruikte voordelen
 
Alle Global Passport voordelen die niet binnen 30 dagen na de eerste door u aangegeven datum van verblijf en vóór 1 oktober 2021 worden gebruikt, vervallen. Wij brengen u 50 EUR in rekening voor elke ongebruikte dag, met een maximum van 750 EUR, en nemen de totale kosten van uw aanbetaling in rekening.
 
Wij verlengen de periode van 30 opeenvolgende dagen met het aantal dagen tijdens deze periode dat u niet kunt reizen van uw woonplaats naar meer dan 4 steden waar wij actief zijn als gevolg van de reisbeperkingen die door de lokale overheden worden opgelegd.
 
6. 6. Annulering door u
 
Als u opeenvolgende Global Passports hebt gekocht, kunt u uw Global Passport op elk moment na 30 dagen na de door u aangegeven startdatum annuleren en zullen wij het saldo van uw aanbetaling terugbetalen.
 
7. 7. Geen permanent verblijf
 
Wij bieden geen permanente accommodatie aan. De duur van het verblijf is beperkt tot een maximum van 29 nachten. Na afloop van uw reservering dient u uit te checken. Wij behouden ons het recht voor om u uit te zetten als u uw verblijf buiten uw boeking om verlengt.
 
8. 8. Geen overdracht of doorverkoop
 
De Global Passport voordelen zijn uniek voor u en u alleen. Elke overdracht of doorverkoop van de Global Passport voordelen is verboden. De houder van het Global Passport moet ook de gebruiker van de Global Passport voordelen zijn en kan gevraagd worden zich bij het inchecken te identificeren. In geval van overtreding van ons overdrachts- en doorverkoopbeleid zal de Global Passport Overeenkomst met onmiddellijke ingang worden beëindigd en openstaande boekingen zullen worden geannuleerd zonder dat enige compensatie verschuldigd is en uw volledige aanbetaling zal worden verbeurd. 
 
9. 9. Maximale bezetting
 
Elke kamer heeft een maximale bezetting van twee personen. Let op: naast de houder van het Global Passport is slechts één gast op de kamer toegestaan. De Global Passport houder moet altijd inchecken en de primaire bewoner zijn. In geval van overtreding van onze maximale bezetting en ander gastenbeleid wordt de borg verbeurd verklaard.
 
10. 10. Kamerwissel
 
Het kan zijn dat wij u tijdens uw verblijf om operationele redenen naar een andere kamer moeten overplaatsen.
 
11. 11. Eten & drinken
 
Eten en drinken van buitenaf mag niet worden geconsumeerd binnen de openbare ruimtes van een citizenM hotel, inclusief societyM vergaderzalen. Wij behouden ons het recht voor om een dekkingsbedrag toe te voegen dat gelijk is aan een gelijkwaardig product dat in ons hotel beschikbaar is, indien deze termijn wordt geschonden.
 
12. 12. Aansprakelijkheid van citizenM
 
In dit artikel 12 en artikel 13 wordt de volledige aansprakelijkheid van citizenM uiteengezet met betrekking tot elke inbreuk op deze voorwaarden en elke vertegenwoordiging, verklaring of onrechtmatige daad of nalatigheid, inclusief nalatigheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden. Onze aansprakelijkheid jegens u en onze gasten voor enig verlies of schade in contract of onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid, zal niet hoger zijn dan het bedrag van de door u aan ons betaalde kosten. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade, hoe dan ook ontstaan (inclusief nalatigheid). Niets in deze voorwaarden zal de aansprakelijkheid van een van de partijen met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van zijn nalatigheid, of voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken uitsluiten of beperken.
 
13. 13. Overmacht
 
citizenM aanvaardt geen aansprakelijkheid en betaalt geen enkele vergoeding voor het niet nakomen van deze voorwaarden of het uitstellen of niet verlenen van diensten als gevolg van omstandigheden buiten onze macht, zoals overmacht, (natuur)rampen, pandemie of epidemie, brand, (daden van) oorlog en terrorisme, stakingen, rellen, burgerlijke onlusten, overheidsvoorschriften, arbeidsconflicten, slechte weersomstandigheden of andere uitzonderlijke en rampzalige gebeurtenissen, omstandigheden of noodsituaties, vertragingen in het vervoer, het uitvallen van diensten of het niet kunnen verkrijgen van de noodzakelijke informatie of toestemming van enige autoriteit. 
 
14. 14. Privacy
 
Tijdens het reserveringsproces verzamelen onze gasten hun persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacyverklaring en ook in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 
15. 15. Wijzigingen en annulering door citizenM
 
We kunnen de voorwaarden van het Global Passport, inclusief de voordelen van het Global Passport, van tijd tot tijd wijzigen. We zullen eventuele wijzigingen aan u doorgeven voordat dergelijke wijzigingen van kracht worden. Als u niet akkoord gaat met een wijziging, hebt u het recht om de wijziging te weigeren door een verzoek in te dienen tot annulering van uw Global Passport voordat de wijziging van kracht wordt. Wij zullen uw aanbetaling volledig terugbetalen in het geval dat u de wijziging afwijst die door citizenM is veroorzaakt en die afwijkt van de voorwaarden die bij de aankoop zijn verstrekt.
 
We kunnen uw Global Passport te allen tijde om welke reden dan ook annuleren. Als we uw Global Passport voor het einde van de Global Passport periode annuleren, kunt u nog steeds gebruik maken van uw openstaande boekingen en zullen we uw aanbetaling terugbetalen. 
 
16. 16. Toepasselijk recht en jurisdictie
 
Deze voorwaarden en elk Globaal Paspoort dat onder deze voorwaarden wordt aangeschaft, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Deze rechtskeuze doet geen afbreuk aan de bescherming van de consument door bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken op grond van het recht dat bij gebreke van een rechtskeuze van toepassing zou zijn geweest in het land waar u woont.
 
Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze keuze zullen uitsluitend worden beslecht:
 
(a) indien uw vestiging zich in de Europese Unie bevindt, door de bevoegde rechter in Den Haag, Nederland;
 
(b) indien uw vestiging zich buiten de Europese Unie bevindt, door middel van arbitrage. De arbitrage zal worden gevoerd overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. De plaats van arbitrage is Den Haag, Nederland. De arbitrage zal worden gevoerd in de Engelse taal. Er zal één arbiter worden benoemd overeenkomstig de in artikel 14 van het reglement voorziene lijstprocedure. De arbiter beslist op basis van het Nederlands recht.
30/09/2020