Ga naar hoofdinhoud (Enter)

Privacybeleid

07 / 07 / 2021

 

Dit privacybeleid ('Beleid') van citizenM ('wij', 'ons' of 'onze') is van toepassing op de verwerking door citizenM van persoonsgegevens van (potentiële) gasten, boekers en andere klanten ('Gasten') en bezoekers van onze websites (zie bijlage I voor een volledige lijst van onze domeinen), mobiele app en social media-accounts en -pagina's ('Bezoekers'), inclusief onze sollicitanten. citizenM neemt de privacy van zijn Gasten en Bezoekers zeer serieus en behandelt hun persoonsgegevens met grote zorg. citizenM handelt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Je persoonsgegevens worden verwerkt door of namens:

 • citizenM Operations Holding B.V. (hierna te noemen: 'citizenM Operations'), een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland, en kantoorhoudende aan de Leidseweg 219, 2253 AE Voorschoten, Nederland. citizenM Operations Holding B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 34218994.
 • in de context van je verblijf of boeking met betrekking tot een van onze hotels, de entiteiten die het desbetreffende citizenM-hotel exploiteren, in eigendom van of in licentie gegeven door citizenM Operations B.V. en zijn geheel en gedeeltelijk in eigendom zijnde partners (elk hierna te noemen een 'citizenM-hotel'). Bekijk de volledige lijst van onze citizenM-hotels en de juridische entiteiten die deze hotels beheren hier.

In de context van onze hoteldiensten en gerelateerde producten en diensten is citizenM Operations het aanspreekpunt voor al je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens.

Informatie die we verzamelen en verwerken

 

citizenM verzamelt de persoonsgegevens van zijn Gasten en Bezoekers uitsluitend voor gespecificeerde, expliciete doeleinden en zal deze persoonsgegevens niet verwerken op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden. In sommige gevallen moeten we je persoonsgegevens verzamelen om met jou als Gast een overeenkomst aan te gaan voor diensten. Als je deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen we je als Gast mogelijk geen service aanbieden.

We verwerken (bijv. verzamelen, gebruiken, openbaar maken, opslaan) de persoonsgegevens van onze Gasten en Bezoekers met het oog op bedrijfsvoering, marketing, analyse, werving, beveiligingsbeheer en naleving van wet- en regelgeving, zoals hieronder gedefinieerd:

 • citizenM Operations Holding B.V. (hierna te noemen: 'citizenM Operations'), een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland, en kantoorhoudende aan de Leidseweg 219, 2253 AE Voorschoten, Nederland. citizenM Operations Holding B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 34218994.
 • Bedrijfsvoering omvat de normale bedrijfspraktijken die gerelateerd zijn aan onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten, waaronder het faciliteren van het verblijf van Gasten, het ondersteunen en identificeren van Gasten, planning en budgettering, financiële rapportage, resource-management (toewijzing van kantoren, vergaderruimtes, IT-apparatuur), fusies en overnames en daarbij horende due diligence, audits of het vaststellen, uitoefenen of verdedigen tegen claims.
 • Marketing omvat het versturen van nieuwsbrieven met relevante informatie en aanbiedingen over onze hotels, producten en diensten via verschillende informatiekanalen, zoals e‑mail of onze andere (digitale) kanalen. We kunnen ook je feedback verzamelen via bijvoorbeeld klantenenquêtes, die je de mogelijkheid bieden invloed uit te oefenen op het door ons geboden assortiment producten en diensten. We kunnen je ook op de hoogte houden van gepersonaliseerde en relevante informatie en aanbiedingen over onze hotels, producten en diensten.
  • Analyse omvat de verwerking van je persoonsgegevens in geanonimiseerde, samengevoegde vorm voor analytische doeleinden om onze bedrijfsactiviteiten te verbeteren, inclusief onze marketingactiviteiten, en om jouw ervaring in onze hotels te verbeteren, om het gedrag van toekomstige gasten te voorspellen en daarop te anticiperen, voor statistische en commerciële doeleinden en om inzicht te krijgen in de voorkeuren van gasten. We kunnen de informatie die we over je verzamelen analyseren, bijvoorbeeld door klanten te verdelen in verschillende klantencategorieën op basis van aankooppatronen, gedrag en interacties met ons.

Als je een citizenM-account hebt, kunnen we ook de informatie in je accountprofiel analyseren voor marketing- en analytische doeleinden. Als je geen citizenM-account hebt, maar wel een account wilt aanmaken, kunnen je persoonsgegevens worden gebruikt om je account aan te maken en kunnen je eerdere reserveringen of door cookies verzamelde gegevens aan je account worden gekoppeld. Als je meerdere accounts hebt aangemaakt, kunnen we deze samenvoegen vanwege organisatorische, analytische en marketingdoeleinden alsmede fraudepreventie en gegevensminimalisering.

 • Naleving van wet- en regelgeving omvat alle informatie die citizenM moet bewaren op basis van een wettelijke verplichting, inclusief administratieve verplichtingen op basis van toepasselijke (belasting)wetten, overheidsstatistieken, etc.
 • Beveiligingsbeheer omvat het beveiligen van het IT-netwerk en de IT-systemen van het bedrijf, bedrijfsinformatie, bedrijfsvestigingen en onze werknemers, Gasten en Bezoekers, evenals het voorkomen van fraude en andere illegale of strafbare activiteiten.
 • Werving omvat de normale bedrijfspraktijken met betrekking tot het wervingsproces. Als je een sollicitatie (algemeen of voor een specifieke functie) indient via onze website of onze andere communicatiekanalen, verwerken we je persoonsgegevens om je sollicitatie te evalueren. Als je een dienstverband bij ons krijgt aangeboden en accepteert, zullen sommige door ons tijdens het wervingsproces verzamelde persoonsgegevens deel uitmaken van je arbeidsovereenkomst.
  • Als onderdeel van ons wervingsproces kunnen we, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, in sommige landen aanvullende informatie verzamelen of laten verzamelen door derden, bijvoorbeeld via een achtergrondonderzoek, navraag bij referenties of een psychologische beoordeling.

    

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als deze verwerking is gebaseerd op een van de juridische gronden vermeld in artikel 6, lid 1, van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), met name toestemming (bijv. voor profileren, noodzaak voor de uitvoering van een contract, gerechtvaardigd belang). Waar de toestemming voor het verzamelen van persoonsgegevens wordt ingetrokken, zullen we de verwerking van de persoonsgegevens stopzetten.

Afhankelijk van het feit of je een Gast of een Bezoeker van onze website bent, kan citizenM de volgende gegevens over je vastleggen:

Doel van het verzamelen

Categorieën van verzamelde persoonsgegevens

Specifieke persoonsgegevens

Wettelijke grondslag voor het verzamelen

Bron van persoonsgegevens

Bedrijfsvoering

Identificatoren

Naam, geslacht, postadres, e‑mailadres, telefoonnummer, betaalgegevens, voorkeuren en andere verzoeken, gezondheidsgegevens (in het geval je een kamer boekt voor gehandicapte gasten of om toelating van een assistentiedier vraagt), andere gegevens die je verstrekt bij het boeken, accountgegevens en social media-gebruikersnamen en ‑gegevens

Noodzakelijk voor de uitvoering van het contract.

Reserveringssystemen, het aanmaken van een account, communicatie met ons, in- en uitchecken

 

Klantenservice en feedback van klanten

Vragen, opmerkingen, feedback

Noodzakelijk voor de uitvoering van het contract

Enquêtes, chatbots, social media, je communicatie met ons

 

Opgenomen telefoongesprek

Transcriptie van het gesprek

Toestemming

Telefoongesprekken

 

Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteit

IP-adres, informatie over het gebruik van de kamersystemen (zoals verlichting, rolgordijnen, media, airconditioning en deursloten) en andere systemen (bijv. gebruik van de kiosk)

Noodzakelijk voor de uitvoering van het contract

Website, mobiele app, social media, chatbots, kamersystemen

 

Geolocatiegegevens

Locatie (inclusief of je je in de hotelkamer bevindt en het aantal personen in je kamer)

Toestemming

Mobiele app, mobiel apparaat

 

Commerciële informatie

Boekingsgegevens, registratie van aangekochte persoonlijke eigendommen (producten) en hoteldiensten, inclusief reserveringsinformatie en je 'favorieten'

Gerechtvaardigd belang

Aankopen gedaan in onze hotels, online, via onze mobiele app of via websites van derden

Marketing

Identificatoren

Naam, geslacht, postadres, e‑mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, woonplaats, je beroep, voorkeuren en andere verzoeken, andere gegevens die je opgeeft bij het boeken, accountgegevens, social media-gebruikersnamen en ‑gegevens, andere gegevens die je aan je accountprofiel hebt toegevoegd

Toestemming

Reserveringssystemen, het aanmaken van een account, communicatie met ons, in- en uitchecken

 

Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteit

IP-adres, online gedrag op onze websites en in onze mobiele app en informatie verkregen via social media-platformen zoals LinkedIn en Facebook of datahandelaren

Toestemming

Website, mobiele app, social media, chatbots

 

Geolocatiegegevens

Locatie

Toestemming

Website, mobiele app

 

Commerciële informatie

Boekingsgegevens, registratie van aangekochte persoonlijke eigendommen (producten) en hoteldiensten, inclusief reserveringsinformatie en je 'favorieten'

Toestemming

Aankopen gedaan in onze hotels, online, via onze mobiele app of via websites van derden

Analyse

Identificatoren

Naam, geslacht, postadres, e‑mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, woonplaats, je beroep, betaalgegevens, voorkeuren en andere verzoeken, gezondheidsgegevens (in het geval je een kamer boekt voor gehandicapte gasten of om toelating van een assistentiedier vraagt), andere gegevens die je verstrekt bij het boeken, accountgegevens, social media-gebruikersnamen en ‑gegevens, andere gegevens die je aan je accountprofiel hebt toegevoegd

Gerechtvaardigd belang

Reserveringssystemen, het aanmaken van een account, communicatie met ons, in- en uitchecken

 

Klantenservice en feedback van klanten

Vragen, opmerkingen, feedback

Gerechtvaardigd belang

Enquêtes, chatbots, social media, je communicatie met ons

 

Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteit

IP-adres, informatie over het gebruik van de kamersystemen (zoals verlichting, rolgordijnen, media, airconditioning en deursloten) en andere systemen (bijv. gebruik van de kiosk)

Gerechtvaardigd belang

Website, mobiele app, social media, chatbots, kamersystemen

 

Geolocatiegegevens

Locatie (inclusief of je je in de hotelkamer bevindt en het aantal personen in je kamer)

Gerechtvaardigd belang

Website, mobiele app, mobiel apparaat

 

Commerciële informatie

Boekingsgegevens, registratie van aangekochte persoonlijke eigendommen (producten) en hoteldiensten, inclusief reserveringsinformatie en je 'favorieten'

Gerechtvaardigd belang

Aankopen gedaan in onze hotels, online, via onze mobiele app of via websites van derden

 

Beschermde kenmerken onder Californische wetten of federale wetten in de VS

Nationaliteit (waar van toepassing), geslacht

Gerechtvaardigd belang

Informatie die je verstrekt bij reserveren of inchecken

Naleving van wet- en regelgeving

Identificatoren

Naam, geslacht, geboortedatum en -plaats, visumgegevens, woonplaats, nummer van je identiteitsbewijs (zoals paspoort of rijbewijs), vervaldatum van identiteitsbewijs

Naleving van wettelijke verplichtingen

Reserveringssystemen, het aanmaken van een account, communicatie met ons, in- en uitchecken

 

Commerciële informatie

Boekingsgegevens, registratie van gekochte persoonlijke eigendommen (producten) en hoteldiensten, inclusief reserveringsgegevens

Naleving van wettelijke verplichtingen

Aankopen gedaan in onze hotels, online, via onze mobiele app of via websites van derden

 

Beschermde kenmerken onder Californische wetten of federale wetten in de VS

Nationaliteit

Naleving van wettelijke verplichtingen

Informatie die je verstrekt bij reserveren of inchecken

Beveiligingsbeheer

Identificatoren

Naam, geslacht, postadres, e‑mailadres, telefoonnummer en andere gegevens die relevant zijn voor de zwarte lijst (de 'no stay-list')

Gerechtvaardigd belang

Reserveringssystemen, het aanmaken van een account, communicatie met ons, in- en uitchecken

 

Biometrische informatie

Beelden vastgelegd camerabewakingssystemen

Gerechtvaardigd belang

Camerabewakingssystemen

 

Geolocatiegegevens

Locatie (inclusief of je je in de hotelkamer bevindt en het aantal personen in je kamer)

Gerechtvaardigd belang

Mobiele app, mobiel apparaat, camerabewakingssystemen

Werving

Identificatoren

Naam, geslacht, postadres, e‑mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en -plaats, visumgegevens, woonplaats, je beroep, nummer van je identiteitsbewijs

Toestemming

Sollicitatiemateriaal, andere communicatie met ons

 

Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteit

IP-adres

Toestemming

Website

 

Aan persoonlijkheid, beroep of dienstverband gerelateerde informatie

Persoonskenmerken, cv, behaalde diploma's, referenties

Toestemming

Sollicitatie, evaluatie en screening van dienstverband, andere communicatie met ons

 

Biometrische informatie

Foto's, andere beelden die op video zijn vastgelegd

Gerechtvaardigd belang

Sollicitatiemateriaal

 

Beschermde kenmerken onder Californische wetten of federale wetten in de VS

Nationaliteit (waar van toepassing), geslacht

Gerechtvaardigd belang

Sollicitatiemateriaal

Informatie die we delen

 

 Wij zullen je persoonsgegevens nooit aan derden verkopen. We kunnen je persoonsgegevens echter in een beperkt aantal omstandigheden delen, waaronder:

 • Externe serviceproviders: We delen persoonsgegevens met derden die betrokken zijn bij het proces van het leveren van diensten aan jou of ons of bij het uitvoeren van functies namens ons (inclusief betalingsverwerking). Deze derden mogen je persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en mogen deze niet aan andere derden bekendmaken, behalve op onze uitdrukkelijke instructie en in overeenstemming met dit Privacybeleid.
 • Juridische en regelgevende instanties: We kunnen van tijd tot tijd je persoonsgegevens beschikbaar stellen aan juridische en regelgevende instanties, aan onze accountants, auditors advocaten of soortgelijke professionele adviseurs of aan andere derden, wanneer dit wettelijk vereist is, nodig is om ons onze wettelijke rechten te laten uitoefenen, nodig is om onze wettelijke verplichtingen na te komen, of noodzakelijk is om actie te ondernemen met betrekking tot illegale activiteiten of om de veiligheid van een persoon te beschermen.
 • Zakelijke transities: Als ons bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, fuseert of op andere wijze wordt overgedragen, kunnen we je persoonsgegevens overdragen als onderdeel van die transactie. We kunnen je persoonsgegevens ook overdragen aan de eigenaren van door ons beheerde hotels.

Je keuzes en rechten

 

De toepasselijke wet- en regelgeving rondom gegevensbescherming bieden jou de volgende rechten:

Recht op verzoek tot inzage

Je hebt het recht ons te verzoeken de volgende informatie te verstrekken over de manier waarop we je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken:

 
 • De (categorieën van) persoonsgegevens die we over je hebben verzameld.
 • De broncategorieën van de persoonsgegevens die we over je hebben verzameld (bijv. gebruik van cookies, derden, etc.).
 • Ons zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen van die persoonsgegevens.
 • De categorieën van derden met wie we die persoonsgegevens delen of hebben gedeeld.
 • De specifieke fragmenten van persoonsgegevens die we over je hebben verzameld (ook wel genoemd een verzoek om gegevensoverdracht), en
 • Informatie met betrekking tot alle openbaarmakingen voor een zakelijk doel, met vermelding van de categorieën van persoonsgegevens die elke categorie ontvangers heeft verkregen.

Recht op verzoek tot verwijdering, rectificatie en beperking

Je hebt het recht te verzoeken dat we de over jou verzamelde en bewaarde persoonsgegevens verwijderen, beperken of, als je van mening bent dat onze verwerking van je persoonsgegevens onjuist of onnauwkeurig is, wijzigen, behoudens bepaalde uitzonderingen. Zodra je verifieerbare consumentenverzoek is bevestigd, zullen we je persoonsgegevens afhankelijk van de situatie verwijderen, beperken of wijzigen en onze serviceaanbieders instrueren om je persoonsgegevens te verwijderen, beperken of wijzigen. Je verzoek om de verzamelde persoonsgegevens te verwijderen kan worden afgewezen als het voor ons noodzakelijk is om je gegevens te bewaren op grond van een of meer van de uitzonderingen die zijn vermeld in de AVG of de wetgeving over consumentenprivacy in Californië (California Consumer Privacy Act).

Recht op gegevensoverdracht

In sommige gevallen kun je de door jou verstrekte persoonsgegevens ontvangen in een gestructureerde, veelgebruikte en machine-leesbare structuur.

Recht op bezwaar

Wanneer we je persoonsgegevens verwerken op basis van een 'gerechtvaardigd belang', heb je mogelijk het wettelijke recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Recht op het intrekken van toestemming

Waar we persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming, heb je het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken.

Recht op privacy na overlijden

Je hebt het recht om instructies op te stellen met betrekking tot de opslag, verwijdering of communicatie van je persoonsgegevens na je dood.

Recht op klachten

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit.

Bij de behandeling van verzoeken om toegang tot, verwijdering van of correctie van gegevens zullen we eerst de identiteit bevestigen van de persoon die het verzoek of de vraag indient en onze verplichtingen op grond van de toepasselijke wetten en voorschriften op het gebied van gegevensbescherming in overweging nemen. Dergelijke verzoeken worden normaal gesproken kosteloos behandeld, maar er kan een redelijke toeslag in rekening worden gebracht om onze administratieve kosten te dekken voor verzoeken die duidelijk ongegrond, buitensporig en/of herhaald zijn. We streven er altijd naar om je binnen 15 dagen antwoord te geven.

Ons cookiebeleid

In dit gedeelte wordt uitgelegd welke cookies en vergelijkbare technieken (hierna eenvoudigweg 'cookies' genoemd) we gebruiken op onze websites. citizenM maakt gebruik van functionele en technische cookies op zijn website. Onze eigen tracker-cookies kunnen worden gebruikt, maar alleen nadat Bezoekers hiervoor hun toestemming hebben gegeven. Derden mogen alleen cookies op de website van citizenM plaatsen als Bezoekers toestemming hebben gegeven voor het gebruik van dergelijke cookies van derden. Bezoekers kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door in hun browser cookies uit te schakelen en/of alle cookies uit hun browser te verwijderen. 

Marketing-cookies

Met jouw toestemming plaatst citizenM marketing-cookies en trackers om onze producten en diensten alleen aan jou te adverteren. De marketing-cookies stellen ons ook in staat je relevante aanbiedingen te doen op basis van je online browsen, zoekopdrachten en boekingsgedrag.

Functionaliteit en optimalisatie van de website

We maken gebruik van cookies die nodig zijn om de gevraagde service te kunnen bieden. Technische cookies stellen je bijvoorbeeld in staat om na één keer inloggen verschillende pagina's van een website te bezoeken. Ze onthouden welke artikelen je aan het winkelmandje hebt toegevoegd en ingevulde (bestel)formulieren op onze websites. We gebruiken cookies ook om je gedrag op onze websites te meten zodat we meer te weten te komen over de online ervaring van onze websitebezoekers en onze websites kunnen verbeteren. Daarbij verzamelen we ook de technische kenmerken van de eindapparatuur en software die je gebruikt, zoals het type besturingssysteem, de browserinstellingen, de geïnstalleerde plug‑ins, de tijdzone en de schermgrootte van je apparaat.

Tracking op meerdere sites

Met jouw toestemming kunnen derden tracking-cookies op je apparaat opslaan als je onze website bezoekt. Dergelijke cookies stellen deze derden in staat je online browse-gedrag op verschillende websites (waaronder de citizenM-websites) te volgen. Over het algemeen zijn dergelijke tracking-cookies bedoeld om je gerichte advertenties te bieden op de websites die je bezoekt. Wij hebben geen controle over of invloed op het gebruik door derden van de informatie die via deze cookies van derden wordt verzameld. We verwijzen je graag naar het privacybeleid van deze derden voor meer informatie over de manier waarop ze cookies gebruiken en je persoonsgegevens verwerken.

Social media

Met jouw toestemming gebruiken onze websites cookies voor interactie met social media-platformen. Deze cookies worden ook gebruikt om jouw gebruik van de social media-websites te optimaliseren. Houd er rekening mee dat deze cookies social media-platformen ook in staat kunnen stellen je online gedrag te volgen op andere websites.


Intrekken van je toestemming

Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door in je browser cookies uit te schakelen en/of alle cookies uit je browser te verwijderen.

Bescherming van je persoonsgegevens

 

citizenM heeft redelijke inspanningen geleverd en zal deze blijven leveren om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, wijziging of enige vorm van onwettig gebruik. Waar mogelijk worden persoonsgegevens versleuteld en opgeslagen op een virtuele privéserver die wordt beveiligd door middel van geavanceerde beschermingsmaatregelen. Een strikt beperkt aantal mensen, dat wil zeggen diegenen die voor hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens, hebben toegang tot persoonsgegevens. Indien en voor zover persoonsgegevens worden opgeslagen in een cloud-infrastructuur die wordt geleverd door externe cloud-aanbieders, zijn deze aanbieders gebonden aan een schriftelijk contract om de aan hen verstrekte persoonsgegevens uitsluitend te verwerken met het doel deze specifieke service aan citizenM te leveren en de benodigde veiligheidsmaatregelen te nemen om deze persoonsgegevens te beschermen. citizenM streeft ernaar beperkt gebruik te maken van papieren dossiers die persoonsgegevens bevatten. Als het gebruik van papieren dossiers niet kan worden vermeden, worden dergelijke papieren dossiers opgeslagen in een afgesloten kast en vernietigd in overeenstemming met de toepasselijke bewaartermijnen.

Datalekken

citizenM beschermt de persoonsgegevens die het verwerkt tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Indien ondanks deze bescherming een datalek optreedt, zal citizenM een dergelijk datalek melden aan de bevoegde regelgevende instanties in gevallen waarin dit leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van de persoonsgegevens, indien dit ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens, of indien dit anderszins is aanbevolen of wettelijk vereist. Het datalek zal ook worden gemeld aan de betrokken personen als het waarschijnlijk is dat het een negatieve invloed zal hebben op hun privacy of als dit anderszins wettelijk verplicht is. Om ervoor te zorgen dat een datalek voldoende aandacht krijgt en indien nodig wordt gemeld, hebben we een datalekbeleid geïmplementeerd waarin de procedure wordt beschreven die moet worden gevolgd in geval van een datalek.

Register voor gegevensverwerking

citizenM zal de details van elke verwerkingsactiviteit vastleggen in een register voor gegevensverwerking. Alle nieuwe verwerkingsactiviteiten zullen voorafgaand aan de implementatie ervan worden onderworpen aan een effectbeoordeling door middel van een Data Protection Impact Assessment (“DPIA”). Alle bestaande verwerkingsactiviteiten zullen om de drie jaar een DPIA ondergaan. Het doel van de DPIA is bepalen of er kans is dat de desbetreffende verwerkingsactiviteit leidt tot een hoog risico voor de privacy van Gasten of Bezoekers en, zo ja, welke passende maatregelen moeten worden genomen om dergelijke persoonsgegevens te beschermen.

Bewaren van gegevens

citizenM bewaart persoonsgegevens alleen gedurende de periode die nodig is om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken, d.w.z. 3 jaar na het verblijf van de gast, het openen van onze citizenM-app, het bezoeken van de citizenM-website of het openen van de nieuwsbrief of gerichte advertenties van citizenM, afhankelijk van wat het laatst heeft plaatsgevonden, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan (wat doorgaans het geval is in de context van de verplichtingen van citizenM op grond van fiscale wetgeving). Als je solliciteert, worden je persoonsgegevens onderdeel van je arbeidsdossier en gebruikt voor arbeidsdoeleinden als de sollicitatie succesvol is. Voor zover psychologische beoordelingsrapporten deel uitmaken van een wervingsdossier, zullen deze worden opgeslagen in een afzonderlijk bestand dat alleen toegankelijk is als daartoe een strikte noodzaak bestaat. Persoonsgegevens van niet-succesvolle sollicitanten worden bewaard in overeenstemming met de geldende wettelijke bewaartermijnen, tenzij zij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geven om hun naam en contactgegevens te bewaren voor een periode van één jaar, met het uitsluitende doel contact met hen op te nemen in geval van nieuwe vacatures waarin ze mogelijk geïnteresseerd zijn. Gedurende deze periode van één jaar kun je altijd je gegevens laten verwijderen uit onze archieven door een e‑mail te sturen naar privacy@citizenM.com.

Grensoverschrijdende gegevensoverdrachten

Omdat we internationaal opereren en je relevante diensten bieden via bronnen en servers over de hele wereld, is het grensoverschrijdend delen van je persoonsgegevens essentieel om je onze diensten te kunnen laten ontvangen. Daarom erken je en stem je ermee in dat citizenM je gegevens wereldwijd mag overdragen, zodat je onze diensten kunt gebruiken. Je persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan een citizenM-hotel of onze (ondersteunende) partners buiten het land waar ze oorspronkelijk zijn verzameld of buiten het land waar je verblijft of waarvan je de nationaliteit hebt. Om technische en organisatorische redenen en in de context van onze digitale cloud-infrastructuur worden persoonsgegevens ook overgebracht naar servers in de VS of naar servers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dit verband hebben we zogeheten EU-modelclausules afgesloten met ontvangende partijen of maken we gebruik van partners die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd, om de naleving van onze verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming te waarborgen, of hebben we ervoor gezorgd dat een ontvangende partij zogeheten 'bindende bedrijfsregels' heeft ingevoerd. Neem contact met ons op als je meer informatie wilt ontvangen over de specifieke waarborgen die we hebben geïmplementeerd om een adequaat niveau van gegevensbescherming te garanderen met betrekking tot dergelijke overdrachten.

Kinderen

 

Onze website, inclusief onze vacatures, is niet gericht op minderjarigen. citizenM vraagt, verzamelt, gebruikt of openbaart niet bewust persoonsgegevens van kinderen onder de 18 jaar. Als we merken dat we onbewust persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 18 jaar, zullen we deze gegevens uit onze administratie verwijderen.

Bewaking en controle

Naleving van dit citizenM Privacybeleid zal regelmatig worden onderzocht en gecontroleerd. Het register voor de verwerking van persoonsgegevens zal onmiddellijk worden bijgewerkt zodra een nieuw verwerkingsactiviteit ten aanzien van persoonsgegevens wordt geïmplementeerd. De volledigheid en juistheid van het register voor de verwerking van persoonsgegevens zullen ieder kwartaal worden geverifieerd. De lijst met partners die cookies van derden op de website van citizenM plaatsen, wordt maandelijks bijgewerkt. De naleving van dit Privacybeleid zal jaarlijks worden gecontroleerd.

Wijzigingen in dit wereldwijde Privacybeleid

 

We hebben ons best gedaan ervoor te zorgen dat dit Privacybeleid verklaart hoe we je persoonsgegevens verwerken en welke rechten die je hebt met betrekking tot deze informatie. We kunnen dit Privacybeleid echter van tijd tot tijd wijzigen om er zeker van te zijn dat het nog steeds actueel is. Indien nodig zullen we je op de hoogte stellen van deze wijzigingen door een prominente kennisgeving op onze website te plaatsen.

Contactgegevens/Je persoonsgegevens bijwerken

 

Als je vragen of opmerkingen hebt over ons Privacybeleid of als je je rechten wilt uitoefenen zoals beschreven in dit beleid, kun je ons e‑mailen via privacy@citizenM.com. Je kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@citizenM.com. Tevens kun je hier klikken om ons online formulier te gebruiken.

Als je in de VS woont, kun je ook gratis contact met ons opnemen via + 1 (888) 34 34 752.

Als je als inwoner van de EER van mening bent dat we dergelijke problemen niet adequaat hebben opgelost, heb je het recht contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit in jouw land.

In Nederland:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

Nederland

Bijlage: citizenM-domeinen

 

citizenm.com, societym.com