Ga naar hoofdinhoud (Enter)

mycitizenM+ Terms and Conditions

citizenM - Terms & Conditions

Voordelen van Plus

 • Altijd tien procent (10%) korting op kamers; de korting geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen.

 • Gegarandeerde beschikbaarheid als maximaal twee (2) dagen voor aankomst wordt gereserveerd; daarna op basis van beschikbaarheid.

 • Gratis laat uitchecken en – in bepaalde hotels – kamer met premium uitzicht, indien beschikbaar.

 • Plus-extra's zijn geldig voor niet meer dan twee (2) kamers in dezelfde verblijfsperiode.

Tarief en andere kosten

 • EUR 10 / USD 12 / GBP 9, inclusief toepasselijke belastingen zoals btw, gemeentebelasting en staatsbelasting, per maand; verbintenis voor twaalf (12) maanden.

 • De korting is niet van toepassing op bijkomende kosten (waaronder ontbijt).

Betaling

 • Het Plus-bedrag wordt maandelijks vooraf door ons afgeschreven via de door jou gekozen betaalmethode.

 • De Plus-voordelen worden zo snel mogelijk beschikbaar gesteld na het ontvangen van het Plus-maandbedrag.

 • We kunnen je vragen een door ons geaccepteerde betaalmethode te kiezen om je Plus-lidmaatschap te activeren, en daarnaast andere betaalinformatie te verstrekken.

Recht op intrekking

 • In rechtsgebieden waarin het volgens verplichte wetgeving ter bescherming van consumenten is toegestaan om je Plus-lidmaatschap te annuleren binnen veertien (14) dagen na de aanschafdatum van het Plus-lidmaatschap, kun je het Plus-lidmaatschap zonder opgaaf van reden annuleren binnen veertien (14) dagen na de aanschafdatum van het Plus-lidmaatschap.

 • Als je het Plus-lidmaatschap opzegt binnen de intrekkingsperiode, betalen we je de eerste maandelijkse betaling (als we die al hebben ontvangen) van het Plus-tarief terug via de gebruikte betaalmethode, tenzij je tijdens de intrekkingsperiode gebruik hebt gemaakt van de Plus-voordelen. In dat geval heb je geen recht op teruggave van het eerste (1e) maandbedrag voor Plus. 

 • Je kunt je Plus-lidmaatschap annuleren in het gedeelte met lidmaatschapsgegevens van je account of door het voorbeeldformulier voor intrekking in te sturen. Dit formulier is als bijlage A toegevoegd aan de algemene voorwaarden van Plus. 

Plus-looptijd en automatische verlenging

 • Je Plus-lidmaatschap heeft een looptijd van twaalf maanden.

 • Je Plus-lidmaatschap is geldig gedurende twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop je het Plus-lidmaatschap hebt aangeschaft.

 • Je Plus-lidmaatschap wordt automatisch voor onbepaalde tijd verlengd nadat de eerste termijn van twaalf maanden is verstreken, tenzij je het Plus-lidmaatschap beëindigt door ons tenminste dertig (30) dagen voor het verlopen van je Plus-lidmaatschap op de hoogte te stellen. 

 • Je kunt je verlengde Plus-lidmaatschap op elk moment en zonder opgaaf van reden beëindigen met een opzegtermijn van dertig (30) dagen.

Plus wordt aangeboden door citizenM subscription B.V., Leidseweg 219, 2253 AE Voorschoten, Nederland, support@citizenm.com, 020 811 7000. De wettelijk bindende overeenkomst die geldt voor Plus, wordt uiteengezet in de onderstaande algemene voorwaarden. Bestudeer deze algemene voorwaarden zorgvuldig, aangezien ze je vertellen wat je rechten en plichten zijn.

 

Algemene voorwaarden voor Plus

 

 1. Omvang

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Plus-overeenkomst tussen citizenM subscription B.V. ('citizenM') en jou, de betrokken reserveringen en het gebruik van hotelkamers in alle citizenM-hotels, en sluiten alle algemene voorwaarden van derde partijen uit. Bovendien geldt bij het boeken van een kamer onder je Plus-overeenkomst dat op je boeking de algemene voorwaarden van citizenM op het moment van boeken van toepassing zijn. Deze algemene voorwaarden zijn ter referentie hierbij opgenomen.

 

 1. Voordelen

De Plus-voordelen zoals aangeboden onder de Plus-overeenkomst zijn als volgt:

 • altijd tien procent (10%) korting op kamers; de korting geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen;

 • gegarandeerde beschikbaarheid als maximaal twee (2) dagen voor aankomst wordt gereserveerd; daarna op basis van beschikbaarheid;

 • gratis laat uitchecken en – in bepaalde hotels – kamer met premium uitzicht, indien beschikbaar; en

 • toestemming voor één (1) extra persoon op de kamer.

 • Plus-extra's zijn geldig voor niet meer dan twee (2) kamers in dezelfde verblijfsperiode. 

 

Alle bijkomende voorzieningen (waaronder ontbijt) moeten apart worden aangeschaft. De korting is hierop niet van toepassing.

 

 1. Belasting

In het Plus-bedrag zijn toepasselijke belastingen inbegrepen, zoals btw, gemeentebelasting en staatsbelasting.

 

 1. Plus-looptijd, automatische verlenging en recht op opzeggen

Je Plus-lidmaatschap heeft een looptijd van twaalf maanden. Je Plus-lidmaatschap is geldig gedurende twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop je het Plus-lidmaatschap hebt aangeschaft tot en met de laatste dag van de maand die direct voorafgaat aan de maand waarin je Plus-lidmaatschap is ingegaan in het kalenderjaar dat volgt op de ingangsdatum van je Plus-lidmaatschap, tenzij en totdat het lidmaatschap wordt onderbroken of beëindigd in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. 

 

Je Plus-lidmaatschap wordt automatisch voor onbepaalde tijd verlengd nadat de eerste Plus-termijn van twaalf maanden is verstreken, tenzij je het Plus-lidmaatschap beëindigt door ons tenminste dertig (30) dagen voor het verlopen van je Plus-lidmaatschap op de hoogte te stellen. Je kunt je verlengde Plus-lidmaatschap op elk moment en zonder opgaaf van reden beëindigen met een opzegtermijn van dertig (30) dagen. 

 

 1. Upgrade naar Sleep

Je kunt je Plus-lidmaatschap upgraden naar een Sleep-lidmaatschap. Een upgrade naar ons Sleep-lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin je de upgrade aanvraagt. Al betaalde Plus-bedragen worden niet terugbetaald.  

 

 1. Recht op intrekking

In rechtsgebieden waarin het volgens verplichte wetgeving ter bescherming van consumenten is toegestaan om je Plus-lidmaatschap of je upgrade naar ons Sleep-lidmaatschap te annuleren binnen veertien (14) dagen na de aanschafdatum van het Plus-lidmaatschap of de datum van de upgrade naar ons Sleep-lidmaatschap, kun je het Plus-lidmaatschap of de upgrade naar ons Sleep-lidmaatschap zonder opgaaf van reden annuleren binnen veertien (14) dagen na de aanschafdatum van het Plus-lidmaatschap of de datum van de upgrade naar ons Sleep-lidmaatschap.

 

Als je het Plus-lidmaatschap annuleert binnen de intrekkingsperiode, betalen we je de eerste (1e) maandelijkse betaling (als we deze al hebben ontvangen) van het Plus-tarief terug via de gebruikte betaalmethode. Als je gebruik hebt gemaakt van de Plus-voordelen tijdens de intrekkingsperiode, heb je geen recht op teruggave van het eerste (1e) maandbedrag voor Plus. Als je het Sleep-lidmaatschap annuleert binnen de intrekkingsperiode, betalen we je het bedrag terug via de gebruikte betaalmethode, tenzij je tijdens de intrekkingsperiode gebruik hebt gemaakt van de gratis nacht. In dat geval heb je geen recht op teruggave van het eerste (1e) maandbedrag. 

Je kunt je Plus-lidmaatschap annuleren in het gedeelte met lidmaatschapsgegevens van je account of door het voorbeeldformulier voor intrekking in te sturen. Dit formulier is als bijlage A toegevoegd aan de algemene voorwaarden van Plus.

 

Als je tijdens de intrekkingsperiode je Plus-lidmaatschap of de upgrade naar ons Sleep-lidmaatschap annuleert en tijdens de intrekkingsperiode gebruik hebt gemaakt van de Plus- of Sleep-voordelen, kun je gedurende een periode van twaalf (12) maanden volgend op de annulering geen nieuw Plus-lidmaatschap of Sleep-lidmaatschap, naar gelang het geval, aanschaffen.

 

 1. Betaling

Je gaat ermee akkoord het Plus-maandbedrag vooraf te betalen. De Plus-voordelen worden zo snel mogelijk beschikbaar gesteld na het ontvangen van het Plus-maandbedrag. Als de betaling niet succesvol kan worden afgehandeld wegens verlopen betaalmethoden, onvoldoende saldo of andere redenen, is het mogelijk dat we je Plus-voordelen opschorten totdat we het bedrag hebben kunnen innen via een geldige betaalmethode. Gedurende de opschorting van je Plus-lidmaatschap heb je geen recht op het gebruik van de Plus-voordelen. 

 

We kunnen je vragen een door ons geaccepteerde betaalmethode te kiezen om je Plus-lidmaatschap te activeren, en andere betaalinformatie te verstrekken. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden bij de aanschaf van een Plus-lidmaatschap, geef je ons toestemming elke maand het bedrag van het Plus-lidmaatschap te innen via de door jou gekozen betaalmethode. Je geeft de verstrekker van de door jou gekozen betaalmethode toestemming het maandelijkse Plus-bedrag te betalen. Ook ga je ermee akkoord dat jouw instemming met deze algemene voorwaarden wordt aanvaard als autorisatie aan de verstrekker van de betaalmethode om het maandelijkse Plus-bedrag te betalen. Je gaat ermee akkoord geactualiseerde betaalinformatie te verstrekken wanneer wij daarom vragen en op elk moment dat de eerder door jou verstrekte informatie niet langer geldig is.

 

Als onderdeel van je Plus-lidmaatschap ga je ermee akkoord je huidige, geldige e‑mailadres aan ons te verstrekken en geef je ons toestemming alle berichten gerelateerd aan deze algemene voorwaarden via dat e‑mailadres met je te delen. Mocht je e‑mailadres veranderen, dan moet je je nieuwe e‑mailadres aan ons doorgeven.

 

 1. Beperking van aansprakelijkheid

Deze clausule 8 beschrijft onze volledige aansprakelijkheid met betrekking tot enige inbreuk op deze algemene voorwaarden en elke representatie, verklaring of onrechtmatige daad of omissie, inclusief nalatigheid, die voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene voorwaarden. Onze aansprakelijkheid voor enig verlies, (contract)schade of schade door onrechtmatig handelen, inclusief nalatigheid, is beperkt tot het Plus-bedrag dat jij aan ons hebt betaald. Onze totale aansprakelijkheid aan jou voor alle vorderingen kan niet groter zijn dan het daadwerkelijk door jou aan ons betaalde bedrag gedurende de twaalf (12) maanden direct voorafgaand aan de datum waarop de eerste aansprakelijkheidsvordering(en) zijn ontstaan. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor enige bijzondere, indirecte of gevolgschade of verlies, ongeacht het ontstaan ervan (inclusief nalatigheid). Niets in deze algemene voorwaarden zal de aansprakelijkheid van een van beide partijen uitsluiten of beperken met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, grove schuld of frauduleuze misleiding.

 

 1. Overmacht

In geen enkel geval zijn wij aansprakelijk of verplicht tot het betalen van een schadevergoeding bij enige inbreuk op deze algemene voorwaarden of bij uitstel dan wel niet-nakomen van contractuele diensten als gevolg van onvoorziene omstandigheden die wij niet in de hand hebben, waaronder overmacht, (natuur)rampen, pandemieën of epidemieën, brand(en), (daden van) oorlog en terrorisme, stakingen, rellen, maatschappelijke onrust, overheidsvoorschriften, industriële geschillen, ongunstige weersomstandigheden of andere uitzonderlijke en catastrofale gebeurtenissen, omstandigheden of noodsituaties, vervoersvertragingen, het uitvallen van de dienstverlening of het niet kunnen verkrijgen van de noodzakelijke informatie of toestemming van welke autoriteiten dan ook. 

 

 1. Leeftijdsvereisten

Je moet tenminste 18 jaar oud zijn of de legale volwassen leeftijd hebben bereikt volgens de wetgeving van het land waarin je woonachtig bent om het Plus-lidmaatschap aan te schaffen.

 

 1. Privacy

We verzamelen de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt tijdens het aanschaffen van het Plus-lidmaatschap, het boeken van een kamer en je verblijf bij ons. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met onze privacyverklaring en in overeenstemming met toepasselijke wetten en regelgeving. 

 

 1. Beëindiging

We kunnen je Plus-lidmaatschap met directe ingang en zonder aankondiging beëindigen als: (i) je betaling niet op tijd is voldaan (waarbij we alle commercieel redelijke moeite hebben gedaan om je op de hoogte te stellen van het overschrijden van de betaaltermijn voordat we overgaan tot beëindiging); (ii) je onjuiste of onvolledige informatie aan ons verstrekt; (iii) we vaststellen dat je je niet hebt gehouden aan deze algemene voorwaarden of de algemene voorwaarden van citizenM; of (iv) je de toestemming om je persoonsgegevens te verwerken intrekt in overeenstemming met clausule 12. Je dient alle onder deze algemene voorwaarden vallende Plus-bedragen te betalen tot en met de eigenlijke datum van beëindiging. Als we met geldige reden je Plus-lidmaatschap beëindigen, dien je de som van de ontvangen kortingen terug te betalen indien deze groter zijn dan de som van de al betaalde Plus-bedragen. We innen dit bedrag via de door jou gekozen betaalmethode. Bovendien heb je niet het recht een volgend Plus-lidmaatschap aan te schaffen gedurende een periode van twaalf (12) maanden met ingang van de eigenlijke beëindigingsdatum. 

 

Als je Plus-lidmaatschap eenmaal is beëindigd, heb je niet langer het recht gebruik te maken van Plus-voordelen. 

 

We kunnen je Plus-lidmaatschap op elk moment en zonder opgaaf van reden beëindigen. Als we je Plus-lidmaatschap beëindigen vóór de laatste dag van de eerste Plus-termijn, betalen we alle al betaalde Plus-bedragen terug evenredig aan de nog openstaande volledige maanden van de eerste Plus-termijn. Als we je Plus-lidmaatschap beëindigen tijdens de laatste maand van de eerste Plus-termijn of tijdens een andere maand in het verlengde Plus-lidmaatschap voor onbepaalde tijd, betalen we alle al betaalde Plus-bijdragen voor deze maand terug. 

 

 1. Wijzigingen

We kunnen van tijd tot tijd en op elk moment ons Plus-lidmaatschap wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot de Plus-voordelen, het Plus-bedrag en deze algemene voorwaarden. We stellen je tenminste dertig (30) dagen voorafgaand aan het ingaan van deze wijzigingen op de hoogte van deze wijzigingen. Je accepteert de wijzigingen door het Plus-lidmaatschap voort te zetten nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden. Als je niet instemt met een wijziging, heb je het recht de wijziging niet te aanvaarden door ons te laten weten dat je het lidmaatschap opzegt voordat de wijziging van kracht wordt.

 

 1. Gehele overeenkomst

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige verstandhouding en overeenkomst tussen jou en citizenM met betrekking tot de onderwerpen in dit document. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden, of een gedeelte daarvan, nietig of vernietigbaar wordt geacht door een bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen of gedeelten daarvan in deze voorwaarden onverminderd van toepassing. Geen enkele verklaring van afstand van enige bepaling van deze algemene voorwaarden, of een deel daarvan, hetzij door gedrag of anderszins, zal worden beschouwd als een doorlopende verklaring van afstand of een verklaring van afstand van enige andere bepaling van deze algemene voorwaarden, of een deel daarvan. 

 

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden en elk aangeschaft Plus-lidmaatschap dat hieronder valt, zijn onderhevig aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wet. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de niet-exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank van Amsterdam, Nederland. Deze rechtskeuze en jurisdictie doet geen afbreuk aan de consumentenbescherming die wordt geboden door bepalingen waarvan volgens overeenkomst niet kan worden afgeweken uit hoofde van de wet die, bij gebrek aan enige keuze, van toepassing zou zijn geweest in het land waar je verblijft.

 

 

Bijlage A: voorbeeld van intrekkingsformulier

Gelieve dit formulier uitsluitend in te vullen en te retourneren als je de Plus-overeenkomst wenst in te trekken.

Aan: citizenM subscription B.V

 Leidseweg 219

 2253 AE Voorschoten

Nederland, 

support@citizenm.com 

 

Ik kondig hierbij aan mijn Plus-overeenkomst zoals aangegaan op __ [datum invullen] te willen intrekken.

Naam koper:

Adres koper:

Handtekening koper (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend): 

Datum: