boeking algemene voorwaarden

citizenM – Algemene voorwaarden

laatst bijgewerkt op : 22.12.2023

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing verklaard op de rechtsverhouding tussen jou en citizenM en gelden voor alle boekingen van hotelkamers en vergaderruimtes (societyM) in elk citizenM-hotel, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden. Bekijk de volledige lijst van onze citizenM-hotels en de juridische entiteiten die deze hotels beheren hier.

Je verklaart dat je reserveringen naar beste weten maakt voor rechtmatige doeleinden
en gebruik door uitsluitend jezelf en je genodigde gasten en niet voor enig ander doel,
inclusief maar niet beperkt tot doorverkopen, ontoelaatbaar toewijzen of posten op websites
van derden, of het maken van speculatieve, valse of frauduleuze reserveringen of enige
reservering in afwachting van vraag.

2. Tarieven

Vergaderruimtetarieven
Het vergaderruimtetarief dat is overeengekomen bij het maken van je reservering is van
toepassing op je boeking. Maaltijden en drankjes (anders dan koffie, thee en water)
zijn niet inbegrepen in het vergaderruimtetarief, tenzij anders overeengekomen. We kunnen
de beschikbaarheid van eten en drinken niet garanderen bij aanvraag korter dan twee dagen
voor je boeking.

Belastingen
Afhankelijk van het hotel dat je hebt geboekt, kunnen lokale belastingen en
overheidstoeslagen (en in de VS gemeentebelasting en staatsbelasting) van toepassing zijn.
De lokale belastingen en overige overheidstoeslagen (en in de VS gemeentebelasting en
staatsbelasting) kunnen veranderen tussen het moment van boeken en je verblijf in ons hotel.

Btw en lokale valuta
Alle kosten zijn inclusief btw (en in de VS inclusief gemeentebelasting en staatsbelasting).
Ze worden vermeld en moeten worden betaald in de lokale valuta.

Factuur
Er wordt een factuur naar het e-mailadres gestuurd dat je opgeeft bij het boeken of bij het
inchecken. Facturen kunnen niet worden gewijzigd na het uitchecken.

Betaling
In geen van de citizenM-hotels is contant geld aanwezig.
Kamertarieven, vergaderruimtetarieven, dagpassen, de kosten voor eten en drinken en
collectionM-producten worden in rekening gebracht op je creditcard. Alleen in uitzonderlijke
omstandigheden aanvaarden we contante betalingen..

3. Annuleringen, aanpassingen en no-show

kamers

Afhankelijk van het tariefplan (early bird, flexibel tarief, citizen) kun je je boeking annuleren
of wijzigen. Als annulering niet mogelijk is of als je niet verschijnt, wordt afhankelijk van het
tariefplan een bedrag, tot maximaal het bedrag van het volledige verblijf inclusief btw (en in
de VS gemeentebelasting en staatsbelasting), in rekening gebracht op de door jou verstrekte
creditcard. Zie voor meer informatie de details van het betreffende tariefplan.

Als je een kamer hebt geboekt via een reisbureau of een online reisbureau (zoals Booking.com, Expedia en Hotels.com), moet de boeking worden geannuleerd of gewijzigd via het bedrijf waar je ook de boeking hebt gedaan.

Vergaderruimtes

Er zijn tot zeven dagen voor je boeking geen kosten verbonden aan het annuleren of
wijzigen van je boeking. In het geval van een annulering of een no-show binnen zeven
dagen voor je boeking, wordt het volledige bedrag van de boeking inclusief btw (en in de VS
gemeentebelasting en staatsbelasting) als annuleringskosten in rekening gebracht op door
jou verstrekte creditcard.

Eten en drinken kunnen tot twee dagen voor je boeking kosteloos worden toegevoegd,
gewijzigd of geannuleerd. In het geval van een annulering of een no-show binnen twee
dagen voor je boeking, wordt het volledige bedrag van de bestelling inclusief btw (en in de
VS gemeentebelasting en staatsbelasting) als annuleringskosten in rekening gebracht op de
door jou verstrekte creditcard.

Restituties

Terugbetalingen van vooruitbetaalde kosten worden over het algemeen binnen vijf werkdagen na je verzoek om annulering of wijziging van je boeking verwerkt.

4. Inchecken (kamers)

Kamers: vanaf 14.00 uur; bij citizenM Taipei vanaf 15.00 uur. Als een kamer beschikbaar is voor vroeg inchecken, kun je vroeg inchecken. Afhankelijk van het hotel kan bij het inchecken een toeslag voor vroeg inchecken in rekening worden gebracht.

5. Uitchecken (kamers)

Kamers: niet later dan 11.00 uur; bij citizenM Taipei niet later dan 12.00 uur. Als je niet voor
11.00 uur (of voor 12.00 uur bij citizenM Taipei) hebt uitgecheckt, kan een toeslag voor laat
uitchecken in rekening worden gebracht op de door jou verstrekte creditcard. Als je niet voor
16.00 uur hebt uitgecheckt, kunnen we een extra nacht in rekening brengen. Openstaande bedragen worden in rekening gebracht op de door jou verstrekte creditcard.

We kunnen je bagage voor je opslaan op de dag dat je uitcheckt.

6. Laat uitchecken (kamers)

Kamers: Afhankelijk van het hotel kan laat uitchecken mogelijk zijn tegen betaling
van een toeslag.

7. Je verblijf verkorten

Kamers: Als je je verblijf moet verkorten en een early bird-tarief hebt geboekt, wordt het volledige bedrag van je boeking inclusief btw (en in de VS gemeentebelasting en staatsbelasting) in rekening gebracht op de door jou verstrekte creditcard. Als je je verblijf
wilt verkorten en een flexibel tarief hebt geboekt, neem dan zo snel mogelijk (uiterlijk voor
11.00 uur op de dag dat je eerder uitcheckt) contact op met ons personeel. Als je ons later
dan 11.00 uur informeert, wordt een toeslag voor laat uitchecken of het tarief voor de volgende nacht in rekening gebracht (afhankelijk van het tijdstip van kennisgeving en het hotel waar je verblijft) op de door jou verstrekte creditcard. Zie voor meer informatie de details van het betreffende tariefplan.

8. Kamerbezetting, kinderen en extra bedden

Babybedjes en extra bedden zijn niet beschikbaar. Het maximum aantal personen in een
kamer is 2. Alleen een kind van 10 jaar of jonger kan een uitzondering zijn op dit beleid ten
aanzien van het maximum aantal personen.

9. Eten en drinken

Eten en drinken van verkopers buiten het hotel mogen niet worden geconsumeerd in
societyM of in de openbare ruimtes van een citizenM-hotel, tenzij eerder overeengekomen.
Als deze voorwaarde wordt geschonden, behouden we ons het recht voor om een
dekkingstoeslag in rekening te brengen ter waarde van een bedrag dat gelijk is aan een
gelijkwaardig product beschikbaar in ons hotel.

10. Leeftijd

Als u jonger bent dan 18 jaar en niet wordt vergezeld door iemand van 18 jaar of ouder, behouden wij ons het recht voor om je uit ons hotel te zetten. 

11. Huisdieren

Huisdieren anders dan hulpdieren zijn niet toegestaan. Dieren voor emotionele ondersteuning gelden niet als hulpdieren. Als jij of je reisgezelschap tijdens je verblijf de hulp van een hulpdier nodig heeft, laat ons dit dan van tevoren weten.

12. Niet roken en vapen

Roken en vapen zijn niet toegestaan in onze hotels. Als roken of vapen wordt gedetecteerd, wordt er een boete in rekening gebracht op de door jou geregistreerde creditcard. 

13. Recht om dienstverlening te weigeren

Weigering van dienstverlening

We behouden ons het recht voor om zonder restitutie dienstverlening te weigeren of je uit te zetten, als je (i) onder invloed bent van alcohol, drugs of een ander bedwelmend middel en de orde verstoort, (ii) de rust van andere gasten verstoort, (iii) ons hotel probeert te gebruiken voor onwettige doeleinden, (iv) eigendommen van het hotel vernietigt, beschadigt, ontsiert of dreigt te beschadigen of dreigt te schaden of wanneer je andere gasten bedreigt of schaadt, of (v) de maximaal toegestane kamerbezetting overschrijdt of laat overschrijden.

Vuurwapens en wapens

Het is niet toegestaan om vuurwapens, munitie, messen of wapens van welke soort dan ook in ons hotel te dragen, op te slaan of in je bezit te hebben. We behouden ons het recht voor om dienstverlening te weigeren en je te vragen ons hotel te verlaten als je je niet aan dit beleid houdt. Dit beleid is niet van toepassing op wetshandhavers en aangewezen militairen die in dienst zijn en bij de uitvoering van hun taken vuurwapens moeten dragen. 

Alcohol

Wij behouden ons het recht voor om geen alcohol te schenken.

14. Schade aan het hotel

Alle schade aan kamers, vergaderzalen of het hotelterrein veroorzaakt door je gezelschap tijdens het verblijf of zaken die bij vertrek ontbreken, worden in rekening gebracht op de door jou geregistreerde creditcard. 

15. Gevonden voorwerpen

Je erkent en gaat ermee akkoord dat citizenM niet aansprakelijk kan worden gesteld voor verloren, beschadigde of gestolen spullen. Als je iets achterlaat of vergeet, is het je eigen verantwoordelijkheid om dit weer op te halen.

16. Wifi

Ons draadloze netwerk wordt op eigen bate en schade aangeboden, zonder enige vorm van garantie, expliciet, impliciet of wettelijk. We garanderen niet dat de toegang tot ons draadloze netwerk te allen tijde ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn of aan je eisen zal voldoen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid, integriteit, nauwkeurigheid of volledigheid van informatie die je verzendt of ontvangt tijdens het gebruik van ons draadloze netwerk.

Ons draadloze netwerk wordt naar ons eigen goeddunken aan je ter beschikking gesteld. Je toegang kan om welke reden dan ook worden geblokkeerd, opgeschort of beëindigd.

Het is je niet toegestaan (i) ons draadloze netwerk te gebruiken voor enig doel dat onwettig of anderszins verboden is, (ii) ons draadloze netwerk te gebruiken op een manier die bedoeld is om een webserver of andere server te hosten, voor het verzenden of faciliteren van het verzenden van bulkmails of het verzamelen van persoonlijke gegevens van derden zonder de juiste toestemming, (iii) de gebruikelijke bandbreedtes te overschrijden die gelden in de periode waarin je ons draadloze netwerk gebruikt, (iv) ons draadloze netwerk aan derden door te verkopen of te proberen door te verkopen.

We houden een logboek bij met technische verkeersgegevens van je gebruiksactiviteit voor systeemprestaties, onderhoudsdoeleinden, voor de verwerking van strafbare feiten en voor systeembeveiligingsvereisten. Op de verwerking van persoonsgegevens die door ons worden verzameld in verband met je gebruik van ons draadloze netwerk is onze Privacyverklaring van toepassing. Door ons draadloze netwerk te gebruiken, ga je akkoord met deze verwerking. 

17. Opname en fotografie

Alle audiovisuele opnames, fotoshoots, reproducties of weergave van afbeeldingen, met inbegrip van de gebouwen en gebouwen van onze hotels is, behalve voor strikt privégebruik, onderworpen aan onze voorafgaande toestemming. Toestemming kan worden verkregen door contact met ons op te nemen via press@citizenM.com.

18. Aansprakelijkheid van citizenM

Deze clausule 18 en clausule 19 beschrijven de volledige aansprakelijkheid van citizenM met betrekking tot elke inbreuk op deze algemene voorwaarden en elke vertegenwoordiging, verklaring of onrechtmatige daad of nalatigheid, met inbegrip van nalatigheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene voorwaarden.  Onze aansprakelijkheid jegens jou voor enig verlies of schade in contract of onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid, zal beperkt zijn tot het bedrag van de door jou aan ons betaalde kosten. Wij zijn ook niet aansprakelijk jegens jou voor enige speciale, indirecte of gevolgschade of verlies, op welke manier deze ook is ontstaan (inclusief nalatigheid).  Niets in deze algemene voorwaarden zal de aansprakelijkheid van beide partijen uitsluiten of beperken met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of voor frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken.

19. Overmacht

citizenM aanvaardt geen aansprakelijkheid en betaalt geen enkele vergoeding voor enige overtreding van deze algemene voorwaarden of voor vertraging of niet-levering van overeengekomen diensten als gevolg van omstandigheden buiten onze macht, zoals overmacht, (natuur)rampen, brand, oorlog(shandelingen) en terrorisme, stakingen, rellen, maatschappelijke onrust, overheidsvoorschriften, arbeidsgeschillen, ongunstige weersomstandigheden of enige andere uitzonderlijke en catastrofale gebeurtenis, omstandigheid of noodsituatie, vertragingen in het vervoer, uitval van diensten of onmogelijkheid alle nodige informatie of toestemming te verkrijgen van autoriteiten. 

20. Privacy

Tijdens het reserveringsproces en je verblijf verzamelt citizenM je persoonsgegevens. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacyverklaring en ook volgens toepasselijke wet- en regelgeving. Als je meerdere accounts hebt aangemaakt, kunnen we deze accounts combineren voor organisatorische, analytische, fraudepreventie-, gegevensminimalisatie- en marketingdoeleinden.

Specifieke voorwaarden die van toepassing zijn bij het boeken van hotelkamers en
vergaderruimtes in onze Franse hotels: Als je een hotelkamer of vergaderruimte in een van
onze Franse hotels boekt, mag je je op grond van artikel L. 223-1 van de consumentenwet
gratis registreren in een bel-me-nietregister op de website Bloctel om niet telefonisch te
worden benaderd, behalve in het kader van de uitvoering van een lopend contract en met
betrekking tot het onderwerp van dit contract.

21. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden en alle boekingen die op grond daarvan worden gedaan, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht als je een hotel hebt geboekt dat zich buiten de Verenigde Staten van Amerika bevindt. Als je een hotel in de Verenigde Staten van Amerika hebt geboekt, worden deze algemene voorwaarden en alle boekingen die op grond daarvan worden gedaan, beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat New York, Verenigde Staten van Amerika, zonder dat uitvoering wordt gegeven aan de bepalingen van conflicterende wetten voor zover dergelijke bepalingen zouden resulteren in de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied dan die van de staat New York. Deze rechtskeuze doet geen afbreuk aan de consumentenbescherming die wordt geboden door bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken op grond van de wet die, bij gebrek aan keuze, van toepassing zou zijn geweest in het land waar je woont. Geschillen worden beslecht door de niet-exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank van Amsterdam, Nederland.

Er zijn specifieke voorwaarden van toepassing op het boeken van hotelkamers en
vergaderruimtes in onze Franse hotels. Neem contact op met citizenM als je problemen
ondervindt met je boeking of verblijf. Als er geen oplossing wordt gevonden, kun
je, overeenkomstig artikel L. 612-1 en onder voorbehoud van artikel L. 612-2 van de
consumentenwet, een beroep doen op de consumentenbemiddelaar waartoe citizenM
behoort, namelijk l’Association des Médiateurs Européens (AME CONSO), om tot een
minnelijke schikking te komen. Je kunt contact opnemen met de consumentenbemiddelaar
door het daarvoor bestemde formulier in te vullen op de website van AME CONSO onder
het tabblad ‘Formulaire de saisie en ligne’, of door het formulier per post op te sturen naar
AME CONSO, 197 Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris. Een dergelijk verzoek moet worden
ingediend binnen één (1) jaar na de datum waarop het schriftelijke verzoek naar citizenM is
verzonden.

In overeenstemming met artikel L. 616-2 van de consumentencode en de verordening (EU)
nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 kun je desgewenst ook het onlineplatform voor geschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie gebruiken. Je vindt dit platform op https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Wat de bovenstaande clausule van toepasselijk recht betreft, geniet je ook de bescherming die wordt geboden door de dwingende bepalingen van het nationale recht van het land waar je woont.

Als uitzondering op de bovenstaande bevoegdheidsclausule kun je ervoor kiezen om een
geschil voor te leggen aan een van de rechtbanken met rechtsbevoegdheid volgens het
wetboek van burgerlijke rechtsvordering, of voor de rechtbank van de plaats waar je woonde
toen de overeenkomst werd gesloten of toen de schadelijke gebeurtenis zich voordeed, in
overeenstemming met artikel R. 631-3 van het consumentenwetboek en artikel 46 van het
wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

22. Algemeen

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige afspraak en overeenkomst tussen jou en citizenM met betrekking tot het onderwerp in dit document. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden, of een deel daarvan, door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, heeft een dergelijke beslissing geen invloed op de geldigheid van enige andere bepaling van deze algemene voorwaarden, of een deel daarvan. Geen enkele verklaring van afstand van enige bepaling van deze algemene voorwaarden, of een deel daarvan, hetzij door gedrag of anderszins, zal worden beschouwd als, of zal een voortdurende verklaring van afstand of een verklaring van afstand vormen van enige andere bepaling van deze algemene voorwaarden, of een deel daarvan. citizenM kan deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen of aanvullen, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving van een dergelijke aanpassing, en als je de diensten van citizenM blijft gebruiken, betekent dit dat je akkoord gaat met dergelijke wijzigingen, aanpassingen of aanvullingen.

Maleisische algemene voorwaarden

Dasar terms and condition citizenM (“kami”) ini terpakai oleh citizenM untuk pemprosesan maklumat.