Ga naar hoofdinhoud (Enter)

citizenM - Terms & Conditions

Voordelen van Plus

 • Altijd tien procent (10%) korting op kamers of nachten; de korting geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen.

 • Gegarandeerde beschikbaarheid als maximaal twee (2) dagen voor aankomst wordt gereserveerd; daarna op basis van beschikbaarheid.

 • Gratis laat uitchecken en – in bepaalde hotels – kamer met premium uitzicht, indien beschikbaar.

 • Plus-extra's zijn geldig voor niet meer dan twee (2) kamers in dezelfde verblijfsperiode. 

Tarief en andere kosten

 • EUR 10 / USD 12 / GBP 9, inclusief toepasselijke belastingen zoals btw, gemeentebelasting en staatsbelasting, per maand; verbintenis voor twaalf (12) maanden.

 • De korting is niet van toepassing op bijkomende kosten (waaronder ontbijt).

Betaling

 • Het Plus-bedrag wordt maandelijks vooraf door ons afgeschreven via de door jou gekozen betaalmethode.

 • De Plus-voordelen worden zo snel mogelijk beschikbaar gesteld na het ontvangen van het Plus-maandbedrag.

 • We kunnen je vragen een door ons geaccepteerde betaalmethode te kiezen om je Plus-lidmaatschap te activeren, en daarnaast andere betaalinformatie te verstrekken.

Recht op intrekking

 • In rechtsgebieden waarin het volgens verplichte wetten ter bescherming van consumenten is toegestaan om je Plus-lidmaatschap in te trekken, kun je het Plus-lidmaatschap zonder opgaaf van reden intrekken binnen veertien (14) dagen na de aanschafdatum van het Plus-lidmaatschap of de relevante periode die is vereist onder de toepasselijke wetgeving, waarbij de langst durende periode geldt.

 • Als je het Plus-lidmaatschap opzegt binnen de intrekkingsperiode, betalen we je de eerste maandelijkse betaling (als we die al hebben ontvangen) van het Plus-tarief terug via de gebruikte betaalmethode, tenzij je tijdens de intrekkingsperiode gebruik hebt gemaakt van de Plus-voordelen. In dat geval heb je geen recht op teruggave van het eerste (1e) maandbedrag voor Plus. 

 • Je kunt je Plus-lidmaatschap intrekken in het gedeelte met lidmaatschapsgegevens van je account. 

Plus-looptijd en automatische verlenging

 • Je Plus-lidmaatschap heeft een looptijd van twaalf maanden.

 • Je Plus-lidmaatschap is geldig gedurende twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop je het Plus-lidmaatschap hebt aangeschaft.

 • Je Plus-lidmaatschap wordt automatisch voor onbepaalde tijd verlengd nadat de eerste termijn van twaalf maanden is verstreken, tenzij je het Plus-lidmaatschap beëindigt door ons tenminste dertig (30) dagen voor het verlopen van je Plus-lidmaatschap op de hoogte te stellen. 

 • Je kunt je verlengde Plus-lidmaatschap op elk moment en zonder opgaaf van reden beëindigen met een opzegtermijn van dertig (30) dagen.

Plus wordt aangeboden door citizenM subscription B.V., Leidseweg 219, 2253 AE Voorschoten, Nederland, support@citizenm.com, 020 811 7000. Deze Plus-kenmerken zijn niet bedoeld als een wettelijk bindend document, maar slechts als een samenvatting van de Plus-voordelen en -voorwaarden. De wettelijk bindende overeenkomst waar Plus onder valt, wordt uiteengezet in onderstaande algemene voorwaarden.  Bestudeer deze algemene voorwaarden zorgvuldig, aangezien ze je vertellen wat je rechten en plichten zijn.

 

Algemene voorwaarden voor Plus

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN BEVATTEN EEN BINDENDE ARBITRAGEBEPALING EN EEN BEPALING OM AF TE ZIEN VAN COLLECTIEVE VORDERINGEN. ZIE ARTIKEL 15 VOOR MEER INFORMATIE. ALS JE NIET AAN ARBITRAGE ONDERWORPEN WILT WORDEN, KUN JE AFZIEN VAN DE ARBITRAGEBEPALING DOOR BINNEN DE GESPECIFICEERDE TERMIJN DE INSTRUCTIES IN ARTIKEL 15.4 TE VOLGEN.

 1. Omvang

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Plus-overeenkomst tussen citizenM subscription B.V. ('citizenM') en jou, de betrokken reserveringen en het gebruik van hotelkamers in alle citizenM-hotels, en sluiten alle algemene voorwaarden van derde partijen uit. Bovendien geldt bij het boeken van een kamer onder je Plus-overeenkomst dat op je boeking de algemene voorwaarden van citizenM op het moment van boeken van toepassing zijn. Deze algemene voorwaarden zijn ter referentie hierbij opgenomen.

 

 1. Voordelen

De Plus-voordelen zoals aangeboden onder de Plus-overeenkomst zijn als volgt:

 • altijd tien procent (10%) korting op kamers of nachten; de korting is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen;

 • gegarandeerde beschikbaarheid als maximaal twee (2) dagen voor aankomst wordt gereserveerd; daarna op basis van beschikbaarheid;

 • gratis laat uitchecken en – in bepaalde hotels – kamer met premium uitzicht, indien beschikbaar; en

 • toestemming voor één (1) extra persoon op de kamer.

Plus-extra's zijn geldig voor niet meer dan twee (2) kamers in dezelfde verblijfsperiode. 

Alle bijkomende voorzieningen (waaronder ontbijt) moeten apart worden aangeschaft. De korting is hierop niet van toepassing.

 

 1. Belasting

In het Plus-bedrag zijn toepasselijke belastingen inbegrepen, zoals btw, gemeentebelasting en staatsbelasting.

 

 1. Plus-looptijd, automatische verlenging en recht op opzeggen

Je Plus-lidmaatschap heeft een looptijd van twaalf maanden. Je Plus-lidmaatschap is geldig gedurende twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop je het Plus-lidmaatschap hebt aangeschaft tot en met de laatste dag van de maand die direct voorafgaat aan de maand waarin je Plus-lidmaatschap is ingegaan in het kalenderjaar dat volgt op de ingangsdatum van je Plus-lidmaatschap, tenzij en totdat het lidmaatschap wordt onderbroken of beëindigd in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. 

 

Je Plus-lidmaatschap wordt automatisch voor onbepaalde tijd verlengd nadat de eerste Plus-termijn van twaalf maanden is verstreken, tenzij je het Plus-lidmaatschap beëindigt door ons tenminste dertig (30) dagen voor het verlopen van je Plus-lidmaatschap op de hoogte te stellen. Je kunt je verlengde Plus-lidmaatschap op elk moment en zonder opgaaf van reden beëindigen met een opzegtermijn van dertig (30) dagen. 

 

 1. Upgrade naar Sleep

Je kunt je Plus-lidmaatschap upgraden naar een Sleep-lidmaatschap. Een upgrade naar ons Sleep-lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin je de upgrade aanvraagt. Al betaalde Plus-bedragen worden niet terugbetaald.  

 

 1. Recht op intrekking

In rechtsgebieden waarin het volgens verplichte wetten ter bescherming van consumenten is toegestaan om je Plus-lidmaatschap of je upgrade naar ons Sleep-lidmaatschap in te trekken, kun je het Plus-lidmaatschap of de upgrade naar ons Sleep-lidmaatschap zonder opgaaf van reden intrekken binnen veertien (14) dagen na de aanschafdatum van het Plus-lidmaatschap of de datum van de upgrade naar ons Sleep-lidmaatschap of de relevante periode die is vereist onder de toepasselijke wetgeving, waarbij de langst durende periode geldt.

 

Als je afziet van het Plus-lidmaatschap binnen de intrekkingsperiode, betalen we je de eerste (1e) maandelijkse betaling (als we deze al hebben ontvangen) van het Plus-tarief terug via de gebruikte betaalmethode. Als je gebruik hebt gemaakt van de Plus-voordelen tijdens de intrekkingsperiode, heb je geen recht op teruggave van het eerste (1e) maandbedrag voor Plus. Als je het Sleep-lidmaatschap annuleert binnen de intrekkingsperiode, betalen we je het bedrag terug via de gebruikte betaalmethode, tenzij je tijdens de intrekkingsperiode gebruik hebt gemaakt van de gratis nacht. In dat geval heb je geen recht op teruggave van het eerste (1e) maandbedrag. 

Je kunt je Plus-lidmaatschap intrekken in het gedeelte met lidmaatschapsgegevens van je account.

 

Als je tijdens de intrekkingsperiode je Plus-lidmaatschap of de upgrade naar ons Sleep-lidmaatschap intrekt en tijdens de intrekkingsperiode gebruik hebt gemaakt van de Plus- of Sleep-voordelen, kun je gedurende een periode van twaalf (12) maanden volgend op de intrekking geen nieuw Plus-lidmaatschap of Sleep-lidmaatschap, naar gelang het geval, aanschaffen.

 

 1. Betaling

Je gaat ermee akkoord het Plus-maandbedrag vooraf te betalen. De Plus-voordelen worden zo snel mogelijk beschikbaar gesteld na het ontvangen van het Plus-maandbedrag. Als de betaling niet succesvol kan worden afgehandeld wegens verlopen betaalmethoden, onvoldoende saldo of andere redenen, is het mogelijk dat we je Plus-voordelen opschorten totdat we het bedrag hebben kunnen innen via een geldige betaalmethode. Gedurende de opschorting van je Plus-lidmaatschap heb je geen recht op het gebruik van de Plus-voordelen. 

 

We kunnen je vragen een door ons geaccepteerde betaalmethode te kiezen om je Plus-lidmaatschap te activeren, en andere betaalinformatie te verstrekken. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden bij de aanschaf van een Plus-lidmaatschap, geef je ons toestemming elke maand het bedrag van het Plus-lidmaatschap te innen via de door jou gekozen betaalmethode. Je geeft de verstrekker van de door jou gekozen betaalmethode toestemming het maandelijkse Plus-bedrag te betalen. Ook ga je ermee akkoord dat jouw instemming met deze algemene voorwaarden wordt aanvaard als autorisatie aan de verstrekker van de betaalmethode om het maandelijkse Plus-bedrag te betalen. Je gaat ermee akkoord geactualiseerde betaalinformatie te verstrekken wanneer wij daarom vragen en op elk moment dat de eerder door jou verstrekte informatie niet langer geldig is.

 

Als onderdeel van je Plus-lidmaatschap ga je ermee akkoord je huidige, geldige e‑mailadres aan ons te verstrekken en geef je ons toestemming alle berichten gerelateerd aan deze algemene voorwaarden via dat e‑mailadres met je te delen. Mocht je e‑mailadres veranderen, dan moet je je nieuwe e‑mailadres aan ons doorgeven.

 

 1. Beperking van aansprakelijkheid

Deze clausule 8 beschrijft onze volledige aansprakelijkheid met betrekking tot enige inbreuk op deze algemene voorwaarden en elke representatie, verklaring of onrechtmatige daad of omissie, inclusief nalatigheid, die voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene voorwaarden. Onze aansprakelijkheid voor enig verlies, (contract)schade of schade door onrechtmatig handelen, inclusief nalatigheid, is beperkt tot het Plus-bedrag dat jij aan ons hebt betaald. Onze totale aansprakelijkheid aan jou voor alle vorderingen kan niet groter zijn dan het daadwerkelijk door jou aan ons betaalde bedrag gedurende de twaalf (12) maanden direct voorafgaand aan de datum waarop de eerste aansprakelijkheidsvordering(en) zijn ontstaan. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor enige bijzondere, indirecte of gevolgschade of verlies, ongeacht het ontstaan ervan (inclusief nalatigheid). Niets in deze algemene voorwaarden zal de aansprakelijkheid van een van beide partijen uitsluiten of beperken met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, grove schuld of frauduleuze misleiding.

 

 1. Overmacht

In geen enkel geval zijn wij aansprakelijk of verplicht tot het betalen van een schadevergoeding bij enige inbreuk op deze algemene voorwaarden of bij uitstel dan wel niet-nakomen van contractuele diensten als gevolg van onvoorziene omstandigheden die wij niet in de hand hebben, waaronder overmacht, (natuur)rampen, pandemieën of epidemieën, brand(en), (daden van) oorlog en terrorisme, stakingen, rellen, maatschappelijke onrust, overheidsvoorschriften, industriële geschillen, ongunstige weersomstandigheden of andere uitzonderlijke en catastrofale gebeurtenissen, omstandigheden of noodsituaties, vervoersvertragingen, het uitvallen van de dienstverlening of het niet kunnen verkrijgen van de noodzakelijke informatie of toestemming van welke autoriteiten dan ook. 

 

 1. Leeftijdsvereisten

Je moet tenminste 18 jaar oud zijn of de legale volwassen leeftijd hebben bereikt volgens de wetgeving van het land waarin je woonachtig bent om het Plus-lidmaatschap aan te schaffen.

 

 1. Privacy

We verzamelen de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt tijdens het aanschaffen van het Plus-lidmaatschap, het boeken van een kamer en je verblijf bij ons. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met onze privacyverklaring en in overeenstemming met toepasselijke wetten en regelgeving. 

 

 1. Beëindiging

We kunnen je Plus-lidmaatschap met directe ingang en zonder aankondiging beëindigen als: (i) je betaling niet op tijd is voldaan (waarbij we alle commercieel redelijke moeite hebben gedaan om je op de hoogte te stellen van het overschrijden van de betaaltermijn voordat we overgaan tot beëindiging); (ii) je onjuiste of onvolledige informatie aan ons verstrekt; (iii) we vaststellen dat je je niet hebt gehouden aan deze algemene voorwaarden of de algemene voorwaarden van citizenM; of (iv) je de toestemming om je persoonsgegevens te verwerken intrekt in overeenstemming met clausule 12. Je dient alle onder deze algemene voorwaarden vallende Plus-bedragen te betalen tot en met de eigenlijke datum van beëindiging. Als we met geldige reden je Plus-lidmaatschap beëindigen, dien je de som van de ontvangen kortingen terug te betalen indien deze groter zijn dan de som van de al betaalde Plus-bedragen. We innen dit bedrag via de door jou gekozen betaalmethode. Bovendien heb je niet het recht een volgend Plus-lidmaatschap aan te schaffen gedurende een periode van twaalf (12) maanden met ingang van de eigenlijke beëindigingsdatum. 

 

Als je Plus-lidmaatschap eenmaal is beëindigd, heb je niet langer het recht gebruik te maken van Plus-voordelen. 

 

We kunnen je Plus-lidmaatschap op elk moment en zonder opgaaf van reden beëindigen. Als we je Plus-lidmaatschap beëindigen vóór de laatste dag van de eerste Plus-termijn, betalen we alle al betaalde Plus-bedragen terug evenredig aan de nog openstaande volledige maanden van de eerste Plus-termijn. Als we je Plus-lidmaatschap beëindigen tijdens de laatste maand van de eerste Plus-termijn of tijdens een andere maand in het verlengde Plus-lidmaatschap voor onbepaalde tijd, betalen we alle al betaalde Plus-bijdragen voor deze maand terug. 

 

 1. Wijzigingen

We kunnen van tijd tot tijd en op elk moment ons Plus-lidmaatschap wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot de Plus-voordelen, het Plus-bedrag en deze algemene voorwaarden. We stellen je tenminste dertig (30) dagen voorafgaand aan het ingaan van deze wijzigingen op de hoogte van deze wijzigingen. Je accepteert de wijzigingen door het Plus-lidmaatschap voort te zetten nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden. Als je niet instemt met een wijziging, heb je het recht de wijziging niet te aanvaarden door ons te laten weten dat je het lidmaatschap opzegt voordat de wijziging van kracht wordt.

 

 1. Gehele overeenkomst

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige verstandhouding en overeenkomst tussen jou en citizenM met betrekking tot de onderwerpen in dit document. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden, of een gedeelte daarvan, nietig of vernietigbaar wordt geacht door een bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen of gedeelten daarvan in deze voorwaarden onverminderd van toepassing. Geen enkele verklaring van afstand van enige bepaling van deze algemene voorwaarden, of een deel daarvan, hetzij door gedrag of anderszins, zal worden beschouwd als een doorlopende verklaring van afstand of een verklaring van afstand van enige andere bepaling van deze algemene voorwaarden, of een deel daarvan. 

 

15. Geschillenbeslechting door bindende arbitrage

 

LEES DEZE BEPALING 'GESCHILLENBESLECHTING DOOR BINDENDE ARBITRAGE' ZEER ZORGVULDIG DOOR. DEZE BEPERKT JE RECHTEN IN GEVAL VAN EEN GESCHIL TUSSEN JOU EN CITIZENM VOLGENS DE VOORWAARDEN EN DE OPTIE OM VAN ARBITRAGE AF TE ZIEN DIE HIERONDER WORDEN BESCHREVEN. 

 

15.1. Reikwijdte van de arbitragebepaling

Jij en citizenM gaan ermee akkoord dat alle vroegere, huidige en toekomstige geschillen, claims of rechtsvorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden of je gebruik of aanschaf van de Plus-voordelen, ongeacht of deze ontstaan zijn voor- of nadat je hebt ingestemd met deze algemene voorwaarden (gezamenlijk 'Geschil(len)'), worden bepaald door arbitrage, tenzij je hiervan afziet zoals bepaald in artikel 15.4 hieronder, of je geschil onder een uitzondering op deze arbitrageovereenkomst valt zoals uiteengezet in artikel 15.8.  Jij en citizenM komen verder overeen dat arbitrage op grond van dit artikel niet zal verlopen als een collectieve, groeps- of representatieve rechtsvordering. Dit artikel 15, 'Geschillenbeslechting door bindende arbitrage', wordt geïnterpreteerd onder en is onderworpen aan de Federal Arbitration Act, niettegenstaande enige andere rechtskeuze die in deze algemene voorwaarden uiteen wordt gezet.

 

15.2. Informele geschillenbeslechting 

citizenM wil je klachten graag oplossen zonder hiervan een formeel juridisch geschil te maken. Alvorens een claim tegen citizenM in te dienen, ga je ermee akkoord om te proberen het Geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met support@citizenm.com. 

 

Evenzo zal citizenM alle redelijke moeite doen om contact met jou op te nemen (als we je contactgegevens hebben) om een claim die wij mogelijk hebben, informeel op te lossen voordat we formele stappen ondernemen. Als een Geschil niet is opgelost binnen dertig (30) dagen nadat de e-mail waarin het Geschil wordt vermeld is verstuurd, kan jij of citizenM een arbitrage starten zoals hieronder beschreven.

 

15.3. We stemmen beiden in met arbitrage  

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, gaan jij en citizenM er beide mee akkoord om Geschillen op te lossen door middel van definitieve en bindende arbitrage zoals hierin besproken, behalve zoals hieronder uiteengezet onder 'Uitzonderingen op de arbitrageovereenkomst'.

 

15.4. Afzien van de arbitrageovereenkomst  

Als je niet onderworpen wilt zijn aan deze arbitrageovereenkomst, kun je afzien van de arbitragebepaling door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar support@citizenm.com binnen dertig (30) dagen nadat je deze algemene voorwaarden voor het eerst hebt geaccepteerd. Je dient de schriftelijke kennisgeving te dateren en daarin je voor- en achternaam, je adres en een duidelijke verklaring op te nemen waarin je stelt dat je geschillen met citizenM niet via arbitrage wilt oplossen. Als er binnen de termijn van 30 dagen geen schriftelijke kennisgeving wordt ingediend, wordt aangenomen dat je bewust en opzettelijk afstand hebt gedaan van je recht om een Geschil voor de rechtbank aanhangig te maken, behalve met betrekking tot de uitzonderingen zoals uiteengezet in artikel 15.8 hieronder.  Door af te zien van de arbitrageovereenkomst word je niet uitgesloten van het kopen of gebruiken van de Plus-voordelen of het accepteren van deze algemene voorwaarden, maar is het jou en citizenM niet toegestaan om een beroep te doen op de wederzijdse arbitrageovereenkomst om Geschillen op te lossen onder de voorwaarden hierin die anders van toepassing zijn.

 

15.5. Arbitrageprocedure en -kosten

15.5.1. Jij en citizenM gaan ermee akkoord in dat de American Arbitration Association ('AAA') de arbitrage zal uitvoeren volgens zijn Commercial Arbitration Rules en de Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes die van kracht zijn op het moment dat arbitrage wordt aangevraagd ('AAA-regels'). Deze regels zijn beschikbaar op www.adr.org of door te bellen met de AAA via 1-800-778-7879. Een partij die arbitrage wil starten, moet bij de andere partij een schriftelijk verzoek tot arbitrage indienen, zoals gespecificeerd in de AAA-regels. (De AAA voorziet in een algemeen verzoek om arbitrage.) Arbitrage vindt plaats op individuele basis en wordt behandeld door één enkele arbiter. Deze arbiter is ofwel een gepensioneerde rechter of een advocaat met een vergunning om als advocaat te werken en wordt door de partijen gekozen uit de lijst van arbiters van de AAA. Indien de partijen het niet eens kunnen worden over een arbiter binnen veertien (14) dagen na levering van het verzoek tot arbitrage, zal de AAA de arbiter aanwijzen in overeenstemming met de AAA-regels. De arbiter(s) is bevoegd om alle rechtsmiddelen toe te kennen, inclusief voorlopige voorzieningen, die beschikbaar zouden zijn in een individuele rechtszaak en waarvan geen afstand kan worden gedaan onder de toepasselijke wetgeving. Niettegenstaande enige andersluidende taal in dit artikel 15.5.1, komen de partijen overeen dat, indien een partij streeft naar een voorlopige voorziening die aanzienlijke gevolgen zou hebben voor andere Plus-kopers, zoals redelijkerwijs door een van de partijen wordt bepaald, een dergelijke arbitrage op individuele basis zal plaatsvinden, maar zal worden behandeld door een panel van drie (3) arbiters.  Elke partij kiest één arbiter en de twee door de partijen geselecteerde arbiters kiezen de derde, die als voorzitter van het arbitragepanel zal fungeren.  Die voorzitter is een gepensioneerde rechter of een advocaat die bevoegd is om als advocaat te werken en die ervaring heeft met arbitrage of bemiddeling bij geschillen. In geval van onenigheid over de vraag of aan de drempel voor een panel van drie arbiters is voldaan, beslist de enige arbiter die overeenkomstig dit artikel is benoemd.  Indien de arbiter oordeelt dat een panel van drie personen toepasselijk is, kan de arbiter – indien gekozen door een van de partijen of als voorzitter door de twee door de partijen geselecteerde arbiters – deelnemen aan het arbitragepanel. Tenzij en voor zover anders vereist door de wet, zijn de arbitrageprocedure en elke uitspraak vertrouwelijk.

 

15.5.2. Jij en citizenM komen verder overeen dat de arbitrage zal plaatsvinden in het grootstedelijke gebied dat zich het dichtst bij je woonplaats bevindt, of dat, indien de partijen dit verkiezen, alle procedures kunnen worden gevoerd via videoconferentie, telefonisch of via andere elektronische middelen op afstand. In alle gevallen kan citizenM ervoor kiezen om elektronisch te verschijnen.  Als citizenM voor arbitrage kiest, betaalt citizenM alle AAA-indieningskosten en administratiekosten (met uitzondering van kosten voor hoorzittingen). Als jij voor arbitrage kiest, worden de indieningskosten en administratiekosten (met uitzondering van kosten voor hoorzittingen) betaald in overeenstemming met de AAA-regels, of in overeenstemming met equivalente wetgeving indien die in strijd is met de AAA-regels. Als de waarde van de beoogde compensatie echter $ 10.000 of minder is, zal citizenM op jouw verzoek alle indienings-, administratie- en arbitragekosten betalen die verband houden met de arbitrage, tenzij de arbiter(s) constateert dat ofwel de inhoud van de claim of de gevraagde schadevergoeding lichtzinnig was of werd ingediend voor een ongepast doel (zoals bepaald door de normen die zijn uiteengezet in de Federal Rule of Civil Procedure 11(b)). In dergelijke omstandigheden zullen de bedragen worden bepaald in overeenstemming met de AAA-regels. Elke partij draagt de kosten van de honoraria van zijn eigen advocaten, tenzij wettelijk anders is vereist. 

 

15.6. Arbitrage verloopt op individuele basis 

Jij en citizenM komen overeen dat de arbitrage van een Geschil op individuele basis zal plaatsvinden, en noch jij, noch citizenM mag een claim indienen als onderdeel van een klasse-, groeps-, collectieve, gecoördineerde, geconsolideerde of massa-arbitrage (elk een 'Collectieve arbitrage'). Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, wordt een claim om een Geschil tegen citizenM op te lossen beschouwd als een Collectieve arbitrage indien (i) twee (2) of meer vergelijkbare claims voor arbitrage gelijktijdig worden ingediend door of namens een of meer eisers; en (ii) de raadslieden van de eisers dezelfde zijn, de vergoedingen delen of de arbitrages coördineren. 'Gelijktijdig' in het kader van deze bepaling betekent dat beide arbitrages tegelijkertijd in behandeling zijn (ingediend maar nog niet opgelost).

 

15.7. Afzien van collectieve actie en collectieve arbitrage

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL NOCH JIJ NOCH CITIZENM HET RECHT HEBBEN OM GESCHILLEN DOOR OF TEGEN ANDERE INDIVIDUEN OF ENTITEITEN TE CONSOLIDEREN, SAMEN TE VOEGEN OF TE COÖRDINEREN, OF IN EEN GESCHIL TE ARBITREREN OF TE PROCEDEREN IN EEN VERTEGENWOORDIGENDE HOEDANIGHEID, INCLUSIEF ALS VERTEGENWOORDIGEND LID VAN EEN KLASSE OF IN EEN ALGEMENE HOEDANIGHEID VAN EEN PARTICULIERE ADVOCAAT. IN VERBAND MET ENIG GESCHIL (ZOALS HIERBOVEN GEDEFINIEERD), WORDT VAN ALLE DERGELIJKE RECHTEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK EN ONVOORWAARDELIJK AFSTAND GEDAAN. ELKE BETWISTING VAN DE GELDIGHEID VAN DIT ARTIKEL WORDT UITSLUITEND BEPAALD DOOR DE ARBITER.

 

15.8. Uitzonderingen op de arbitrageovereenkomst

Niettegenstaande de overeenkomst tussen jou en citizenM om Geschillen te beslechten middels arbitrage, behouden jij en citizenM het recht (A) om een individuele zaak aanhangig te maken bij de rechtbank voor geringe vorderingen; en (B) om een voorlopige voorziening of andere billijke vergoeding te vragen bij een bevoegde rechtbank om de daadwerkelijke of dreigende inbreuk, verduistering of schending van de auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten van een partij te voorkomen. 

 

15.9. Overleving en scheidbaarheid van deze arbitragebepaling

Dit artikel 15, 'Geschillenbeslechting door arbitrage', blijft van kracht na beëindiging of afloop van deze algemene voorwaarden. Met uitzondering van artikel 15.7, 'Ontheffing van collectieve actie en collectieve arbitrage', als een rechtbank of arbiter beslist dat enig deel van dit artikel 15 ongeldig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige delen van dit artikel 15 niettemin geldig en van kracht. In het geval een rechtbank of arbiter van oordeel is dat artikel 15.7, 'Ontheffing van collectieve actie en collectieve arbitrage', geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar is, wordt het gehele artikel 15, 'Geschillenbeslechting door arbitrage', als nietig beschouwd en dient het resterende Geschil overeenkomstig artikel 16 voor de rechtbank te worden gebracht.

 

16. Toepasselijk recht en jurisdictie

Tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving of bepaald in artikel 15, komen, in het geval de arbitrageovereenkomst niet van toepassing blijkt te zijn op jou of jouw Geschil, jij en citizenM overeen dat een gerechtelijke procedure moet worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank in New York, VS.  Zowel jij als citizenM stemt in met de locatie en persoonlijke jurisdictie aldaar.  Behalve voor zover dit niet in overeenstemming is met of wordt ondervangen door de wetten van het rechtsgebied waarin jij woont, is de wet van New York, ongeacht de principes van conflict of keuze van wetten, van toepassing op deze algemene voorwaarden en eventuele Geschillen.